search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GROTE REÜNIE OP 26 NOVEMBER EN NIEUWE REIS VOLGEND VOORJAAR


Nieuw weerzien met Libanon


Met een grote reünie op 26 november en plannen voor een nieuwe terugkeerreis volgend voorjaar wordt de stichting Weerzien met Liba- non nieuw leven ingeblazen. Eerder organiseerde de stichting negen terugkeerreizen voor Libanonveteranen, maar de onrust in het Midden- Oosten liet dit de laatste jaren niet toe. Op de reünie wordt door de Nederlandse ambassadeur in Libanon, Hester Somsen, ingegaan op de actuele situatie in Libanon.


Chris Laarhoven tijdens de eerste Weerzien met Libanon-reis in 2005.


Tekst en foto: Fred Lardenoye A


ls initiatiefnemer en voorzit- ter van de stichting Weerzien met Libanon organiseerde Libanonveteraan Chris Laar-


hoven tussen 2005 en 2013 negen terug- keerreizen naar Libanon. Omdat hij zelf woonachtig was in het land waar hij in 1981 als militair naar werd uit- gezonden, trad hij ook op als reisleider. Maar door de toenemende oorlogsdrei- ging is hij met zijn Libanese vrouw en kind inmiddels voorgoed in Nederland neergestreken. Laarhoven: “Door onder meer mijn ervaringen op vakantie in Libanon afgelopen zomer heb ik de slapende stichting weer nieuw leven ingeblazen. De reünie op 26 november en een nieuwe terugkeerreis in mei volgend jaar zijn daar de eerste resulta- ten van.”


1 miljoen vluchtelingen Libanon staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Het is ongetwijfeld een van de landen die het meest getrof- fen wordt door de vluchtelingencrisis. Het land dat al sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 zo’n 330.000 Palestijnse vluchtelingen herbergt, heeft er de laatste jaren nog eens ruim 1 miljoen Syrische vluchtelingen bij gekregen. Met 4,2 miljoen autochtone


Libanezen is nu bijna één op de drie inwoners vluchteling. Laarhoven constateerde tijdens een vakantie in Libanon dat het desalniet- temin relatief rustig is in het land. Al gauw kwam het idee voor nieuwe initi- atieven van Weerzien met Libanon. De Libanonveteraan nam contact op met het Veteraneninstituut en de Basis en vond ook een gewillig oor bij Bart Hete- brij, die als humanistisch raadsman drie keer eerder de terugkerende Liba- nonveteranen op hun reis vergezelde. “We kwamen al snel tot de conclusie dat het meer moest worden dan een reünie. Gezien ook de turbulente ont- wikkelingen in het gebied wilden we daarover actuele informatie verstrek- ken.”


Herdenkingsreis Op uitnodiging van het Veteranenin- stituut is op 26 november dan ook de huidige Nederlandse ambassadeur in Libanon, Hester Somsen, aanwezig. Zij zal in het openbare ochtendgedeelte van de reünie uitgebreid geïnterviewd worden in een setting die doet denken aan die van het tv-programma College Tour. Daarbij krijgt het publiek volop de gelegenheid om vragen te stellen over de actuele ontwikkelingen in Libanon


en het Midden-Oosten. ’s Middags vindt er dan vanaf 14.00 uur een besloten reünie plaats voor de meer dan 220 Libanonveteranen die aan de terugkeer- reizen hebben deelgenomen. Laarhoven is al volop bezig met het organiseren van een nieuwe terugkeer- reis in het voorjaar van 2017. “Het wordt een bijzondere reis met het thema ‘herdenken en vieren’ rondom 4 en 5 mei. Daarbij is ook een grote rol wegge- legd voor het huidige UNIFIL en de Nederlandse gemeenschap in Libanon. Dat alles in nauw overleg met de Neder- landse ambassade. Ook op deze reis worden veteranen voor zover de veilig- heid dat toelaat in de gelegenheid gesteld hun voormalige posten te bezoe- ken.”


Aanmelden Aanmelden voor de reünie kan via de website www.weerzienmetlibanon.nl. Het openbare ochtendgedeelte is van- wege de capaciteit in beperkte mate ook voor Libanonveteranen die een terugkeerreis overwegen toeganke- lijk. Zij kunnen zich aanmelden via info@weerzienmetlibanon.nl.


oktober 2016 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65