search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Libanonveteraan Chris Kriznaric ontvangt het DIG uit handen van KTZ Wolter Sillevis Smitt. Foto: Jan Peter Mulder


om carrière te maken in het leger. “Achteraf gezien was ik in Libanon al aan het ontsporen. Je moest na zo’n incident als de gijzeling meteen weer verder, je kon er met niemand over praten.”


PTSS Na zijn diensttijd verhuisde hij voor zijn latere echtgenote naar Gronin- gen en vond hij een baan bij een glasvezelfabrikant. Vanaf zijn terug- keer had hij al last van herbelevin- gen, maar hij stortte zich jarenlang volledig op het werk. “De onrust in mijn hoofd werd steeds sterker en het begon me op te breken, ook op het werk.” Het ging van kwaad tot erger, hij begon drugs te gebruiken en kreeg uiteindelijk een burn-out. “Ik begon ook meer en meer te drin-


ken. Dan had ik mezelf helemaal niet meer onder controle. Daardoor raakte ik alles kwijt. Mijn baan, mijn huis, mijn vrouw en kinderen, met wie ik twee jaar geen contact heb gehad.” Zijn huidige partner Marga bleef hem steunen. “Hij was in niets meer de Chris die ik had leren kennen op het werk. Toen ik bij een van zijn woedeaanvallen voor de derde keer de politie erbij gehaald had, werd naar zijn militaire verleden gevraagd.” Dat leidde in 2006 tot de diagnose posttraumatische stress stoornis (PTSS) en traumabehande- ling in het Sinai Centrum, waar hij nog steeds onder behandeling staat. Omdat hij door zijn zwer- vende bestaan niet meer verzekerd was, had hij torenhoge schulden


gemaakt. Marga hielp hem om een juridische strijd aan te gaan met Defensie vanwege het ontbreken van nazorg. Na bijna tien jaar lang pro- cederen, werden ze op 14 december vorig jaar door het hoogste rechtsor- gaan, de Centrale Raad van Beroep, in het gelijk gesteld.


‘Ik ben oprecht blij dat we


vandaag deze strijd kunnen afsluiten.’


Antidepressiva Het zat Kriznaric hoog dat zijn meest traumatische ervaring, de gijzelingsactie van de PLO-strijders, domweg niet geloofd werd omdat het in de officiële documenten van Defensie nergens terug te vinden was. Het onverwachte weerzien begin dit jaar met zijn oude maatje John de Haan (55) die in zijn peloton gezeten had, kreeg daardoor een extra lading. De Haan: “We waren als dienstplichtige vanaf de eer- ste dag samen, op de opleiding al. In Libanon zaten we in hetzelfde peloton en we kwamen samen op dezelfde post bij Al-Yatun terecht.” De Haan bevestigt het hele verhaal van Kriznaric. De slechte voorlich- ting, de beschietingen en de frustra- ties over het beperkte mandaat om de strijdende partijen aan te pakken. Tijdens de gijzeling zelf was De


oktober 2016 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65