search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up


Herdenkingsmonument voor Engelandvaarders


Katwijk aan Zee heeft in de Tweede Wereldoorlog een bijzondere rol vervuld als vertrekplaats voor Engelandvaarders. In 2011 is de Stichting Monument Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk opgericht met als doel de kennis over Engelandvaarders die via de Noordzee overstaken onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Om deze pogingen blijvend te herinneren, heeft beeldhouwer Jurriaan van Hall de opdracht gekregen om een herdenkingsmonument te ontwerpen. Het beeld toont twee bronzen, peddelende figuren in een kano. De voorste peddelaar is een krachtige figuur met zijn blik naar de horizon gericht: Engeland ligt onder handbereik. De achterste peddelaar daarentegen lijkt te worstelen met vermoeidheid door de barre elementen. Het monument staat niet alleen voor de geslaagde pogingen, maar wil ook de herinnering levend houden aan de vele mislukte pogingen waarbij Engelandvaarders om het leven kwamen. Om te herdenken, te herinneren, maar ook om de volgende generaties te blijven informeren, wordt naast het monument ook een interactieve informatiezuil geplaatst. Op 1 oktober start een crowdfundingactie via het platform Voordekunst. Iedereen die het monument een warm hart toedraagt, kan al vanaf € 10,- doneren. Bij donaties vanaf € 25,- ontvangen de donateurs mooie tegenprestaties zoals luxe kaarten, een exclusieve rondleiding, of een 3-dimensionaal model van het monument. (RK)


Ook Europees Hof wijst vervolging Karremans af


Nederland hoeft toenmalig Dutchbat-commandant Thom Karremans niet te vervolgen voor zijn rol in de val van Sre- brenica. Volgens het Europees Hof is het niet bewezen dat Nederland de zaak niet goed heeft onderzocht. Nabestaan- den van drie slachtoffers van de val van Srebrenica in 1995 stapten vorig jaar oktober naar het hof in Straatsburg met een klacht tegen Nederland. Volgens hen was de rol van Karremans in het bloedbad niet goed onderzocht en was er politieke druk uitgeoefend om vervolging te voorkomen. Vol- gens hun advocaten Liesbeth Zegveld en Tomasz Kodrzycki zijn Karremans en ook zijn plaatsvervanger Rob Franken medeplichtig aan moord, oorlogsmisdaden en genocide. Het Openbaar Ministerie besloot in 2013 de Dutchbatleiding niet te vervolgen omdat die geen blaam trof. Het gerechtshof in Arnhem bevestigde dat oordeel vorig jaar, waarna de nabe- staanden naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapten. Ook die laat de uitspraak nu dus in stand. Overigens steunt Karremans de claim van de Dutchbat 3-veteranen (zie hiernaast) van harte. Bij het ter perse gaan van deze Check- point was nog niet duidelijk of hij zelf ook de gang naar de rechter wil maken, maar volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops overweegt hij dat wel. (JR)


Dutchbatters betuigen hun steun aan Thom Karremans bij het gerechtshof in Arnhem tijdens de zaak die de nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica aanspanden. Foto: Birgit de Roij


Schetsontwerp herinneringsmonument. Kunstenaar: Jurriaan van Hall


Doneren kan via www.voordekunst.nl/monumentengeland- vaarders. Voor meer informatie kijk op Facebook bij Stichting Monument Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk of op www.engelandvaarderskatwijk.nl.


Bloemen schoolkinderen bij oorlogsgraven


Op de erebegraafplaats in Oosterbeek is op 18 september voor de 72e keer de Airborne-herdenkingsdienst gehouden. Tijdens de herdenking van de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de Slag om Arnhem leggen schoolkinderen bloemen op de graven en een krans op de begraafplaats, waar meer dan 1750 militairen liggen, voornamelijk Britse parachutisten. Ook liggen er 73 Polen en 3 Nederlanders begraven.


Foto: Leo IJsvelt 8 oktober 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65