search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Haan toevallig op verlof. “Maar ik heb nog wel een brief die ik destijds naar mijn ouders geschreven heb, waarin het hele incident in geuren en kleuren beschreven staat. Dat heb ik natuurlijk niet verzonnen. Dat Defensie zijn archief niet op orde heeft, is niet ons probleem.” Zelf vertrok hij kort na terugkeer uit Libanon naar Duitsland om niet meer terug te komen. “Achteraf gezien, ben ik gewoon gevlucht, ik wilde er met niemand over praten.” Hoewel hij geen enkel contact met oude maten had, bleef Libanon altijd een rol in zijn leven spelen. “Er werd mij wel gezegd: jij bent zo gek omdat je in Libanon een klap van de molen hebt gehad. Het was een leven met veel alcoholmisbruik, antidepressiva, relaties die werden afgebroken en het niet kunnen hou- den van een baan. In Duitsland werd dat nooit met een uitzending in ver- band gebracht. Een Libanonveteraan, dat kenden ze niet. Daarom heb ik altijd gedacht dat ik gek was, totdat er na contact met het Veteranenin- stituut een maatschappelijk werker langskwam die zei: het ligt niet aan jou.” Nu is hij blij dat het contact met Kriznaric is hersteld en hij ook zijn andere kameraden heeft teruggevon- den. “Je hebt maar één woord nodig met elkaar. Die saamhorigheid, dat is geweldig. In Duitsland leefde ik al die tijd geïsoleerd. Nu draag ik de veteranenspeld met trots.”


Zilveren Roosje De Haan kreeg samen met Kriznaric en nog enkele andere Libanonvete- ranen op 31 augustus ook het draag- insigne Nobelprijs VN-militairen opgespeld. Dat gebeurde door burgemeester Janneke Snijder van de gemeente Bellingwedde, waar Kriznaric woont. “Als jouw burge- meester is het voor mij een eer om dit te mogen opspelden. Ik hoop dat met deze tastbare herinnering de erkenning voor jou en jouw mede- veteranen nog meer voelbaar wordt en helpt in de verdere verwerking van alles wat jullie hebben meege- maakt”, aldus Snijder. Eerder werd bekend dat Krizna- ric en het ministerie van Defensie overeenstemming hebben bereikt over de schadevergoeding (zie kader), maar de Libanonveteraan benadrukt dat het hem nooit om het geld te doen is geweest, maar om erkenning. Die werd door KTZ


22 oktober 2016


John de Haan, Chris Kriznaric en hun toenmalige korporaal Lody Everts na de ontvangst van hun draaginsigne Nobelprijs VN-militairen. Foto: Jan Peter Mulder


Sillevis Smitt bij het uitreiken van het Draaginsigne Gewonden (DIG) onomwonden uitgesproken: “Een psychische verwonding is geen taboe, sterker nog: hulp zoeken voor een psychische verwonding is een teken van professionaliteit en van kracht. (…) Dit draaginsigne is een teken van respect en erkenning, maar ook van dank en waardering.” Hij noemde het een grote eer om het DIG namens de minister van Defensie te mogen uitreiken aan de Libanonveteraan. Verwijzend naar de spreuk op het DIG, constateerde hij: “Vóór mij staat Chris Kriznaric, die gewond is maar geenszins ver- slagen (...). Het was een lange strijd


om compensatie van het leed dat je hebt ondervonden. Ik ben oprecht blij dat we vandaag deze strijd kun- nen afsluiten.” Kriznaric reageerde zichtbaar emo- tioneel. “Het is goed zo. Defensie heeft heel veel goeds gedaan de afgelopen tijd. Dit is ook voor mij een mooie afsluiting.” Zijn vriendin Marga ontving vervolgens uit han- den van het PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink het zilveren roosje, een eerbetoon aan partners van veteranen. Eijsink verwees naar de jarenlange contacten die zij met Marga had gehad. “Jij hebt gevoch- ten voor Chris. Gewond maar niet verslagen, geldt ook voor jou!”


Schadeclaims veteranen niet snel afgehandeld


In een brief aan de Tweede Kamer op 22 augustus bevestigt minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert dat er inmiddels overeenstemming is bereikt met Kriznaric over de hoogte van de schadevergoeding, zonder overigens het bedrag te noemen. Wel geeft de minister aan dat de afwikkeling van de maar liefst 474 schadeclaims van andere veteranen nog wel enige tijd kan gaan duren. Hoewel het in al deze gevallen gaat om veteranen die Defensie aansprakelijk stellen omdat zij vinden dat zij als gevolg van een uitzending een post- traumatische stress stoornis (PTSS) hebben gekregen, verschillen de claims onderling nogal van elkaar. De veteranen die het betreft ontvangen doorgaans al een militair invaliditeitspensioen en andere voorzieningen, maar geven aan dat er sprake is van (rest)schade, schrijft Hennis in haar brief. Defensie heeft ook extra capaciteit en budget vrijgemaakt voor de juridische afwikkeling van deze zaken. Hennis liet eerder aan de Kamer weten dat zij zich zorgen maakt over de financiële consequenties van de schadeclaims. PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink vindt dat de verantwoordelijkheid van deze gevolgen van militaire missies niet een zaak is van het ministerie van Defensie alleen. Derhalve zouden ook de financiële gevolgen van dit soort claims niet per definitie voor rekening van minister Hennis moeten komen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65