search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
460, 1436 BM Aalsmeerder- brug, tel: 0297-530667, web- site: www.crash40-45.nl.


Varia 8V01 Het Crash Luchtoor- log- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft oktober uitge- roepen tot Kindermaand. Kinderen tot 12 jaar hebben deze maand gratis toegang tot het museum. In het museum worden verhalen verteld over vliegtuigen en de bemanningen die in


WO II in Nederland zijn neergestort. Ook wordt verteld over het verzet in Haarlemmermeer en daar- buiten. Deze verhalen zijn verwerkt in de speurtocht die kinderen in het museum kunnen doen. Geopend: za 11.00-16.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu- seum ’40-’45, Fort bij Aals- meer, Aalsmeerderdijk 460, tel: 0297-530667, website: www.crash40-45.nl.


8V03 Op zaterdag 22 okto- ber, de Gelderse Muse- umdag, openen musea in Gelderland hun deuren voor het publiek voor maar € 1,-. Het thema van de Gelderse Museumdag haakt in op het thema van de Maand van de Geschiedenis Grenzen. Een greep uit de deelne- mende musea: Achterhoeks Museum 1940-1945, Aal- tense Musea, Airborne Museum ‘Hartenstein’, Historisch Museum Gre- nadiers en Jagers, Museum Bronbeek, Museum der Koninklijke Marechaussee, Museum Korps Rijdende Artillerie, Museum Schiet- kamp-Harskamp, Museum Vliegbasis Deelen en Nati- onaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Op de website www.geldersemuseumdag.nl. vindt u een overzicht van alle deelnemende musea.


8V05 Op zaterdag 22 en zon- dag 23 oktober wordt van 10.00 tot 17.00 uur in het Geniemuseum te Vught Op Herhaling georganiseerd. Tot 1996 kende Nederland de militaire dienstplicht. Honderdduizenden jonge mannen werden opgeroepen om 12 tot 24 maanden als militair te dienen. Tijdens Op Herhaling kun je de sfeer van toen proeven en beleven! Er zijn demonstra- ties, ritten met oude leger- voertuigen en activiteiten waar je zelf aan mee mag doen. De organisatie van het evenement is in handen van de stichting Bravo Com- pagnie i.s.m. Dienstplicht Koude Oorlog, VLG, Badger, Bartje Cie e.v.a. De toegang is gratis. Info: website: www.opherhaling.nl.


8V06 Op zondag 23 oktober vindt de Freedom Run 2016 plaats in de omgeving tus-


8V02 Van 15 t/m 23 oktober geeft Museum Bronbeek een week lang extra aandacht aan Nederlands-Indië in de Week van de koloniale geschiedenis. Bron- beek biedt in samenwerking met LUX Nijmegen en de Stichting Moluks Historisch Museum een reeks activiteiten rond het thema van de Maand van de Geschiedenis Grenzen. Het programma van de Week van de koloniale geschiedenis omvat onder meer een dagvullend programma ‘Over Grenzen: 65 jaar Molukkers in Nederland’, diverse debatten, een filmcollege, film en een artistieke installatie die de tropen dichterbij brengt. Alle programmaonderdelen vindt u op de website www.bronbeek.nl. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.


8V04 Op 19 november organiseert Museum Bronbeek een Krissendag. Iedereen kan tussen 12.00 en 17.00 uur naar het museum komen om één of meer Indo- nesische blanke wapens voor te leggen ter bespre- king. Vooraf reserveren, tel: 026-3763522 of e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl. Krissen, pendangs, mandau’s, rentjongs, klewangs of andere dolken en zwaarden van Indonesische herkomst zijn welkom. Kenners informeren de bezoeker over authenticiteit, ouderdom en herkomst van de meegebrachte wapens. Op de Krissendag kunnen geen wapens worden verhandeld of getaxeerd. Entree: gratis. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl.


oktober 2016 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65