search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check uw agenda


sen Eindhoven-Noord, Best en Son. De afstand is 6 of 10 kilometer. U loopt over het landingsterrein rond de Paulushoef. Dit is de exacte plaats waar de bevrijding van Nederland op 17 sep- tember 1944 begon. Een historische locatie met als start en finish het museum De Bevrijdende Vleugels. Bij voorinschrijving is het inschrijfgeld € 5,- voor de 6 km en € 6,- voor de 10 km (sluiting inschrijftermijn: 16 okt 23.00 uur). Inschrijving: via een inschrijfformulier op www.freedomrun.nl, hier vindt u ook meer infor- matie. De Bevrijdende Vleu- gels, Historia Park, Sonse- weg 39, 5681 BH Best.


8V07 Op zaterdag 5 novem- ber worden alle overleden militairen en burgers van de krijgsmacht plechtig herdacht tijdens de Natio- nale Requiemviering in de Sint Odulphuskerk in Best. Vertegenwoordigers van diverse organisaties binnen en buiten de krijgsmacht zullen hierbij aanwezig zijn. De organisatie is in handen van het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Dienst Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defen- sie. Aanvang: 11.00 uur. Na afloop van de herdenking is er een informeel samenzijn in het naast de kerk gelegen Zalencentrum Prinsenhof. Info: Nationaal Katholiek Thuisfront, e-mail: info@katholiekthuisfront.nl.


8V09 Op 19 november, van 10.00 tot 16.00 uur, zal in het gebouw van Stichting de Basis in Doorn opnieuw een jaarlijkse familiedag wor- den georganiseerd vanuit In Luwte, Stichting Relaties van Oorlogsgetroffenen, Geüniformeerde Gewelds- getroffenen en Veteranen (voorheen Stichting Part- ners van Oorlogsgetroffenen SPO). Na de ontvangst zal een drietal sprekers een korte lezing houden. Na de lunch is er de mogelijkheid in kleinere groepen onder deskundige leiding van gedachten te wisselen. Voor deelname aan deze dag (€ 12,-) hoeft u geen lid te zijn van de BNMO. U kunt zich aanmelden via de link op website www.inluwte.nl/ agenda.html.


8V10 Op 1 september heeft ltn-kol b.d. J. Brijl te Maars- sen namens de minister van Defensie Jeanine Hennis- Plasschaert het postuum toegekende Mobilisatie Oorlogskruis aan sgt 1e klasse KNIL Willem Hen- drik Nieuwdorp uitgereikt aan zijn kleindochter Irene Scheffens-Willinge. Tevens heeft kol Marsel Buis, Def. Attaché op ZMA te Washington op 29 septem- ber het Mobilisatie-Oorlogs- kruis uitgereikt aan dochter Ela Work-Nieuwdorp van militie sgt 1e klasse Inf. KNIL Jan Nieuwdorp, die op 9 augustus 1945 overleed in het interneringskamp Sen-


dai 5, te Kamaishi, Japan. Info: J. Brijl, e-mail: bimbo.b@casema.nl.


8V11 Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek orga- niseert op 13 oktober om 15.00 en 20.00 uur een con- cert Saluut! Een groet aan de veteranen, uitgevoerd door de Fanfare Bereden Wapens van de Landmacht met als gastzangeres Renee van Bavel. Toegang op ver- toon van uw veteranenpas: gratis (met partner), voor overigen € 10,-. Kaarten: verkrijgbaar in het theater of per e-mail: balie@demuze- noordwijk.nl. Na afloop van de avondvoorstelling zal het


UN draaginsigne Nobelprijs worden uitgereikt. Wilt u, als veteraan, hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek, e-mail: secretaris@vocdb. nl, tel: 06-53155589. Info: www.veteraneninstituut. nl of www.demuzenoord- wijk.nl. Locatie: Theater de Muze, Wantveld 2, 2202 NS Noordwijk.


Aanvullingen en correcties 7R11 Het e-mailadres van Jos van de Konijnenberg is jos.vd.konijnenberg@ upcmail.nl.


De Fanfare Bereden Wapens van de Landmacht met als gastzangeres Renee van Bavel.


8V08 Op woensdag 24 augustus heeft in Etten-Leur ltn-kol b.d. J. Brijl namens de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert het postuum toegekende Mobilisatie-Oorlogskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en het Demobilisatie-insigne KNIL uitgereikt aan Frances Snip-Middleton, de jongste dochter van landstorm sld inf KNIL Henry Frederick Middleton voor zijn dienst bij het Koninklijk Nederlands -Indisch Leger (KNIL) gedurende de Tweede Wereld- oorlog in voormalig Ned.-Indië. Info: J.A. Snip (schoonzoon), e-mail: snip037@hetnet.nl.


60


oktober 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65