search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Vier Nederlandse WO II-veteranen bij laatste reünie 320 Squadron


De WO II-veteranen bij elkaar voor de B-25 Mitchell van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht op Dunsfold. Vlnr: Edward Hoenson, Camille Stritzko, Eduard Jacob en Andre Hissink. Foto: ministerie van Defensie


Vier Nederlandse WO II-veteranen van 320 Squadron waren eind augustus aanwezig bij de laatste reünie van de eenheid in het Engelse Dunsfold. De reünie vond plaats op het vlieg- veld waar zij in 1944 werkzaam waren. Eduard Jacob (92) en Camille Stritzko (90) waren daar onderhoudsmonteurs, Andre Hissink (97) en Edward Hoenson (94) vlogen daadwer- kelijk missies boven vijandelijk gebied. De laatste twee waren overgekomen uit Canada en de Verenigde Staten. Daarnaast bezochten zo’n 150 nabestaanden van militairen die bij de eenheid dienden de reünie. 320 Squadron werd in augustus


1940 in Engeland opgericht met het geëvacueerde personeel en materieel van de Marineluchtvaartdienst. De eenheid stond onder bevel van een Nederlandse commandant, maar werd ingedeeld bij het Coastal Command van de Royal Air Force. Het squadron vloog met Fokker-watervliegtuigen, Anson-landvliegtuigen en Lockheed Hudson-patrouillebom- menwerpers. Naast anti-onderzeebootpatrouilles en konvooi- bescherming vlogen de Nederlanders ook offensieve acties langs de Noorse kust en boven Nederlands-Duitse wateren. De eenheid werd in 2005 opgeheven. (JR)


Opheffen FIM en VOMI


De Federatie van Verenigingen van Indië Militairen (FIM) zal eind 2017 ophouden te bestaan. Volgens voor- zitter Cees Aarts heeft vooral het geringe aantal leden, dat momenteel zienderogen afneemt, tot dit besluit geleid. De verenigingen die zijn aangesloten kunnen gewoon blijven bestaan en zij kunnen ook gebruik blijven maken van de faciliteiten voor veteranenver- enigingen. Alleen de contacten met het VP, Vi, BNMO et cetera, die nu lopen via vertegenwoordigers van het FIM, vallen in die vorm weg. Ook de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-


Guineagangers Nederland (VOMI) zal zichzelf ophef- fen per 2019. “Het ledenaantal wordt steeds kleiner en de leden hebben een gevorderde leeftijd”, verklaart voorzitter Leen Noordzij het besluit in de media. De gemiddelde leeftijd van de VOMI-leden is namelijk 89 jaar. Op 1 augustus waren er nog 2861 leden en er wordt een ondergrens gehanteerd van 2000 leden. Noordzij verwacht die grens ongeveer begin 2019 te bereiken. “Mocht blijken dat op 1 januari 2019 nog wel genoeg leden leven, dan gaan we gewoon nog even door. Het blad zal ook gewoon blijven bestaan.” (LvD)


oktober 2016 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65