This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Muzikaal eerbetoon aan veteranen op cd


Op 28 mei is de cd Saluut! Een groet aan de vete- ranen gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een gelijknamig concert dat zangeres Renee van Bavel met de Fanfare Bereden Wapens gaf. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Bart Hoitink nam het eerste exemplaar in ontvangst. Van Bavel schreef de liedjes zelf en baseerde zich daarbij op verhalen van vete- ranen. “Op deze cd hoort u mijn weergave van dat wat ik hoorde en tussen de regels door zag in de eerlijke, open en mooie gesprekken”, aldus de zangeres. “De nieuwsgierigheid naar het avontuur, de indrukken daar in een ver ander land, het contact met het thuisfront, kameraadschap, het terug- komen en zoeken naar je draai in Nederland en dat wat altijd bijblijft. De dappere verhalen maar ook de kwetsbaarheid.” (JR)


De cd is verkrijgbaar tijdens concerten, in de webshop van nationaletaptoe.nl en op iTunes en Spotify.


Ingezonden mededeling


Gebruik persoonlijke gegevens voor evaluatie WIA/PTSS-protocol


Renee van Bavel treedt op met de Fanfare Bereden Wapens. Foto: privécollectie Renee van Bavel


Walk 4 Veterans 2016


Deze jaarlijkse sponsorwandelvierdaagse van Hulp voor Helden – stichting KPPR vindt plaats van woensdag 21 t/m zaterdag 24 september 2016. Gevolgd worden acht etappes van het Waterliniepad, langs de forten, batte- rijen en werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, van Weesp naar Gorinchem. Deelnemers kunnen zich inschrijven via www.walk4veterans.nl en daarbij kiezen welk project zij sponsoren: 1. Project Veteranenhond, 2. Veteranenontmoetingscentra met nuldelijnsondersteu- ning of 3. Project ‘I can hike’ van WWNL (zie ook pag. 38). Burgers, militairen, veteranen, scholieren: iedereen is welkom! (JB)


Info: www.walk4veterans.nl. De Missie op tv


De film De Missie van documentairemaker Robert Oey, eerder uitvoerig besproken in Checkpoint 3-2016, wordt op maandag 11 juli uitgezonden op tv. De film biedt een uniek kijkje ach- ter de schermen bij de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali. (JR)


De Missie, maandag 11 juli, 20.25 uur op NPO 2. 8 juni 2016


Momenteel evalueert Defensie het WIA/PTSS-protocol. Dit protocol wordt onder meer gebruikt bij de vaststel- ling van de hoogte van het Militair Invaliditeitspensioen (MIP), in geval een militair tijdens de uitoefening van de militaire dienst onder buitengewone omstandighe- den een PTSS heeft opgelopen. De evaluatie kan alleen wetenschappelijk verantwoord worden uitgevoerd indien zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van patiëntge- gevens. Voor deze gegevens worden rapporten geraad- pleegd die door het bedrijf voor Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB) van Defensie en Sociaal Medisch Onderzoek (SMO) van het ABP zijn opgesteld bij de vaststelling van het percentage MIP met behulp van het PTSS-protocol. Mede vanwege de omvang en de tijdsdruk van het evalu- atieonderzoek is het niet wenselijk om aan iedere betrok- ken militair persoonlijk om toestemming te vragen om de dossiergegevens te gebruiken. Voor diegenen die het geen prettig idee vinden dat hun patiëntgegevens kunnen worden gebruikt voor dit eva- luatieonderzoek, bestaat de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Stuur daartoe een e-mail naar de com- mandant BMB, kolonel-arts. H. Lankhorst; bmb@mindef. nl. De daarvoor beschikbare termijn bedraagt 10 werkda- gen na het verschijnen van dit artikel. Deze evaluatie is door de minister van Defensie toege- zegd aan het parlement en wordt uitgevoerd door onder- zoekers van de Universiteit Groningen.


Oud-Checkpointmedewerker


Adriaan de Winter overleden Tweede Wereldoorlog- en Indiëveteraan Adriaan de Winter is in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 mei op 89-jarige leeftijd overleden. Tot op hoge leeftijd had De Winter een missie: de geschiedenis een gezicht geven. “Want”, zei hij in Checkpoint 1-2012, “wie de geschiedenis niet kent, kan er ook niet uit leren.” Hij hield lezingen in binnen- en buitenland en kreeg daarvoor het Bundes- verdienstkreuz am Bande, een hoge Duitse onderscheiding. De Winter zette zich verder vele jaren in voor vetera- nen, was onder meer lid van het hoofdbestuur van de BNMO, stond ondanks zijn hoge leeftijd nog regel- matig voor de klas in zowel Nederland als Duitsland, schreef boeken en gedichten en was als columnist onder meer werkzaam voor Check- point. (JR)


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65