This page contains a Flash digital edition of a book.
Getekend voor het leven Opgedragen aan opa


Een eerbetoon aan haar opa. Dat zijn de twee opvallende tatoeages die sergeant-majoor Kelly net onder haar linker- en rechtersleutelbeen draagt. Het zijn de bataljonsemblemen van haar opa, een KNIL-militair die als krijgsgevangene aan de Birmaspoorlijn moest werken. “Hij ver- telde daar nooit over.”


Door: Janke Rozemuller Foto: Jarg Woldhuis


Tot nu toe werd ze zes keer uitgezonden, in 2003 zelfs twee keer: eerst drie maanden met SFOR naar Bugojno in Bosnië en vervolgens twee maanden met SFIR naar Tallil in Irak. Aansluitend ging ze twee keer naar Kan- dahar in Afghanistan: in 2005 drieënhalve maand met Operatie Enduring Freedom en een jaar later vieren- halve maand met ISAF. In 2010 werd ze zes maanden in het kader van NATO Training Mission Iraq naar Bagdad uitgezonden. En onlangs maakte ze een half jaar deel uit van de NAVO-missie Resolute Support in het Afghaanse Mazar-e-Sharif.


L


In totaal heeft Kelly vijf tatoeages, waarvan de bataljons- emblemen van haar opa de enige zijn met een militaire link. “Deze tatoeages zijn opgedragen aan mijn opa, op deze manier draag ik hem letterlijk altijd bij me. Mijn opa was een militair in hart en nieren en was trots toen ik als enige van zijn kinderen en kleinkinderen besloot om militair te worden. Hij kon echt genieten als ik ver- telde over mijn werk en over mijn militair zijn. Tijdens mijn eerste uitzending is hij plotseling komen te overlij- den. Mijn wereld stortte in, mijn held was er niet meer.” Ze vertelt dat ze het idee en het ontwerp voor de tatoe- ages al heel lang in haar hoofd had. “Maar de ervaring met eerdere tatoeages was dat het moment zich vanzelf zou moeten aandienen. Dat moment kwam toen ik in 2010 op uitzending ging naar Irak.”


“Mijn tatoeages zijn voor mij, maar de locatie waar ze zitten is behoorlijk in het zicht als ik mijn burgerkleding draag. Tot nu toe krijg ik er alleen maar complimenten over. Ze zijn zo eigen, horen zo bij mij, dat ik vergeet dat ik ze heb totdat iemand ernaar vraagt. Zelfs de grootste criticus van tatoeages bindt meestal wel in als ik vertel waar ze voor staan en wat ze voor mij betekenen.” Haar meest recente tattoo zette ze samen met haar vriend, ook een militair met uitzendervaring. Driekwart jaar voor


uchtmachtveteraan Kelly is sinds kort als onderofficier Opleiding, Planning en Coördi- natie werkzaam bij Bureau Individuele Uitzen- dingen & Security Sector Reform (BIU&SSR).


Naam en leeftijd: Kelly (achternaam bij redactie bekend), 36 Uitzendingen: Bosnië, Irak (2x) en Afghanistan (3x) Tattoos gezet door: Erik Duym, gastartiest bij Seven Seas Tattoos in Tilburg Wanneer: mei 2010


haar laatste missie werd hij uitgezonden. “Dat viel in de praktijk vies tegen. Ik heb toen ervaren wat het is om thuisfront te zijn, dus alleen maar lof voor alle thuis- fronters. Men zegt weleens dat een uitzending je relatie kan maken of breken en bij ons hebben ze onze relatie zeker sterker gemaakt.”


Aanmelden voor deze rubriek kan via checkout@veteranen.nu.


juni 2016 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65