This page contains a Flash digital edition of a book.
Programma 2016


Sergeant Dennis Kroon is niet alleen zanger, maar ook Bosnië-, Afghanistan- en Irakveteraan. Door: Koos Sol


Zaterdag 25 juni staat Den Haag weer in het teken van de jaarlijkse Nederlandse Vete- ranendag. Het programma bestaat grotendeels uit ‘oude bekenden’, zoals de ceremonie in de Ridderzaal en de stands op het Malieveld. Tijdens de twaalfde editie van het evene- ment is er extra aandacht voor Dutchbat III, zowel in de Rid- derzaal, op het Binnenhof als op het Malieveld. Nieuw zijn dit jaar verder de veteranenvoet- balcompetitie in het Kyocera Stadion en de stand van de vacaturebank voor veteranen op het Malieveld.


nen aanwezig zijn. Na de toespraak van de minister-president volgen de gasten een muzikaal-theatraal pro- gramma, waarin bijzondere persoon- lijke verhalen van veteranen centraal staan. De muziek wordt verzorgd door een ensemble van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht met als soliste Anneke van Giersbergen. Het volledige programma is te zien op de grote schermen op het Malie- veld en – voor het eerst – ook op schermen op het Binnenhof voor de genodigden die daar wachten op de start van de medaille-uitreiking. In de toespraken in de Ridderzaal en op het Binnenhof is extra aandacht voor de mannen en vrouwen van Dutchbat III. Hun detachement staat ook vooraan in het defilé. Dit wordt net als voorgaande jaren geopend door een fly-past, nu met F16’s, de KDC 10, meerdere histori- sche toestellen en een helikopter van de Nationale Politie. Om operatio- nele redenen is de fly-past de laatste jaren kleiner geworden. Om iedereen toch de mogelijkheid te geven de fly- past te zien, vliegen de toestellen dit jaar twee keer over de Hofvijver.


D 24 juni 2016


e dag begint traditiege- trouw met de ceremonie in de Ridderzaal, waarbij ruim driehonderd vetera-


Malieveld Ook het Malieveld kent enkele nieuwe accenten. Zo is dit jaar in het midden van het veld ruimte voor enkele kleinere Bosnië-missies, maar ook, in lijn met het officiële programma, voor Dutchbat III. Hele- maal nieuw is de aanwezigheid van de stichting Onbekende Helden, bij de tent van het Veteraneninstituut. Steeds meer bedrijven beseffen dat veteranen meerwaarde kunnen hebben voor hun zaak en bieden vacatures aan voor veteranen. Onbe- kende Helden probeert samen met Defensie vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In de Kids Corner zijn de tien mooi- ste brieven te zien van de wedstrijd ‘Schrijf een brief aan een veteraan’. Leerlingen van meer dan zeventig scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs deden hieraan mee en stuurden grappige, maar ook emo- tionele epistels in. De jury stelde medio mei een top tien samen uit de honderden inzendingen en selec- teerde de winnende brief. De schrij- ver van de winnende inzending is samen met zijn/haar klasgenoten als VIP te gast op Veteranendag. De geselecteerde inzendingen zijn na Veteranendag in een beperkte oplage verkrijgbaar in boekvorm.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65