This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Checkpoint, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te kor- ten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 5P01 Op 3 feb 1942 zijn tijdens een luchtgevecht tussen Japanse jagers en de vliegers van het KNIL in Soerabaja, Ned.-Indië, drie vliegeniers gesneuveld, sgt vlieger Robert Christiaan Halberstadt (zie 5V04), vdg KV vlieger MLA/KNIL Johannes Hogenes (geb. 8 jan 1919 te Leek, Gr.) en sgt vlieger MLA/KNIL Frits van Balen (geb. 14 dec 1919 te Utrecht). Jacques Brijl zou graag in contact komen met de nabestaanden van Johan- nes Hogenes en van Frits van Balen. Hij wil proberen ook voor de families van de bovengenoemde gesneuvelde vliegers het MOK alsnog postuum toegekend te krij- gen. Reacties: J. Brijl, dr. R.J. Fruinstraat 40, 2552 LD Den Haag, e-mail: bimbo.b@casema.nl.


5P02 Schrijver/onderzoe- ker Rende van de Kamp is op zoek naar Nederlandse oud-militairen die in Irak of Syrië hebben gevochten


tegen IS en daarover willen vertellen in verband met een interview. Reacties: e-mail: ondervreemdevlag@live.nl.


5P04 Oud-legionairs van het Franse Vreemdelingenlegi- oen zoeken contact met oud- legionairs voor een even- tueel nieuw op te richten vereniging. Eisen: minimaal vijf jaar gediend. Reacties: lepatrianostra@gmail.com.


5P05 Wil Poldervaart wil graag, na 65 jaar, weten hoe het veteraan Piet van der Stek, ex-SPR OZD, vergaat. Zij hebben elkaar destijds bij de Floriade in Rotterdam leren kennen. Reacties: W. Poldervaart, tel: 0255-514119.


5P06 Liesbeth Reekers wil meer weten over het mili- taire verleden van haar opa Toon Kroese. Kroese (geb. 25 jan 1919 te Gulpen) was tij- dens de mobilisatie van 1940 gelegerd in Huize Salitiga in Driebergen. Hij diende


als sld bij de zware artille- rie 15 cm houwitser en was motorordonnans en chauf- feur van een vrachtwagen. Tijdens een rit is hij door een Duits vliegtuig bescho- ten en heeft het overleefd door onder de vrachtwagen te kruipen. In ’46 heeft hij gediend in Ned.-Indië bij de technische troepen, Engelse REME. Hij is met de Kota Inten naar Java gegaan. Hij was betrokken bij beide poli- tionele acties en kwam na anderhalf jaar in ’48 terug. Zijn gegevens daar waren: sgt A.P. Kroese, Staf V Bri- gade, LTD 72, Nassaulaan, Bandoeng. Reacties: L. Ree- kers, tel: 06-18305794.


Overleden 5O01 Op 11 maart jl. is Leendert van Vliet overle- den. Van Vliet heeft gediend bij 413 Bataljon Infanterie. Hij zat tussen 1948 en ’50 op West-Java. Correspon- dentie: J. van Vliet (dochter), Geuzenstraat 20, 3231 AD Brielle, e-mail: johan- neke_87@hotmail.com.


5O02 Op 30 maart jl. is oud- OVW’er Gerrit Flameling op 92-jarige leeftijd overleden. Flameling heeft van 1946 tot ’49 als kpl bij de 5e Afdeling Veldartillerie KL V-Brigade B-Divisie op West- en Mid- den-Java gediend. Corres- pondentie: fam Flameling, Romplaan 3, 1852 BP Heiloo.


5P03 Deze foto is uit de periode 1948-’50 in Ned.-Indië, 421 Bataljon Garde Regiment Jagers. Op de foto, die genomen is op 10 augustus ’49, zittend in de auto enkele personen van het 3e peloton, gedetacheerd in Tjaroeban. Wie weet of sld Landzaat, op de voorgrond gezeten, nog in Nederland verblijft? Reacties: J.H. Peeters, Hemelrijk 4, 5961 LT Horst, tel: 077-3983513.


5O03 Op 19 april jl. is Fer- nand Michael Gustave Tri- pels overleden. Tripels heeft gediend in het verzet en bij de Limburgse Jagers gedu- rende de Tweede Wereld- oorlog, hierna heeft hij bij de counter intelligence core van het Amerikaanse leger gediend. Hij wordt ook bij de theatervoorstelling van Sol- daat van Oranje als verzets- held geëerd wegens zijn hulp aan joden, geallieerde solda- ten en andere voortvluchti- gen om te ontsnappen via de mergelgrotten bij Maastricht in de Sint-Pietersberg. Cor- respondentie: fam Tripels,


Trocaderostraat 5, 6213 AD Maastricht.


5O04 Op 22 april jl. is Jan Pronk overleden. Pronk heeft van 1947 tot ’50 als dpl sld gediend bij Infanterie Bataljon 2D 5-9 RI. Hij was gelegerd op Air-Hitam, Zuid- Sumatra. Correspondentie: R.O. Pronk (zoon), De Col- man 2, 2291 JN Wateringen.


5O05 Op 30 april jl. is Fre- derik Jozef (Frits) van de Pol op 89-jarige leeftijd over- leden. Van de Pol was drager van de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft in Ned.-Indië gediend bij de Mariniersbrigade in een motortransportcompagnie. Hij heeft daar enige furore gemaakt in het tafeltennis- team van de mariniers. Ook organiseerde hij tot op hoge leeftijd de jaarlijkse reünies van zijn compagnie. Corres- pondentie: mw C.F. Rupert- van de Pol, Breelaan 13, 1829 AS Alkmaar.


Diversen 5D01 Bent u veteraan of (oud-)militair en met de camper op pad? ECHOS- Home De Landing in Schaarsbergen heeft een ideale overnachtingsplek voor u. Voor een bezoekje aan de diverse militaire musea in de omgeving of een fietstocht door het park de Hoge Veluwe bent u bij De Landing aan het juiste adres. Ook als u op doorreis bent is het heerlijk ontspan- nen bij De Landing. Vraag even naar de voorwaarden via tel: 026-4430487 of e-mail: delanding@echos.nl. ECHOS-Home De Landing, Oranjekazerne, Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen.


Aanvullingen en correcties Checkpoint 4-2016 4P11 Het telefoonnummer van J. de Ruiter is: 0111-650950.


juni 2016 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65