This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Kiki Janssen, Jos Morren en Hein Scheffer


Dichter bij de mensen


De meimaand is in Nederland een maand van herdenken van onze oor- logsslachtoffers en het vieren van de vrijheid. De bestuursleden van het Veteranen Platform (VP) hebben u bij verschillende gelegenheden vertegen- woordigd. Op 4 mei vond de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam plaats. De herdenking in de Nieuwe Kerk en de herdenkingsplechtigheid op de Dam waren nieuw van opzet. Zo was de opstelling in de Nieuwe Kerk ver- anderd en werden er verhalen verteld door mensen uit het publiek over hun eigen ervaringen en belevingen. Op de Dam werd de kranslegging verleven- digd door het tonen van een korte film waarin door naasten van de kransleg- gers werd verteld wie de krans legde en waarom. In mijn ogen vernieuwingen die de plechtigheid dichter bij de men- sen brengt. Traditioneel legt het VP elk jaar een krans voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Neder- landen tijdens de Tweede Wereldoorlog


en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit jaar door de heer Godert van Heek van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonder- scheidingen en de heer Cees Aarts van de Federatie Indië Militairen. Het Ere- couloir stond er weer prachtig bij. Al met al was het weer een bijzonder waar- dige herdenking. De bevrijdingsfeesten en het defilé in Wageningen op 5 mei waren zoals van- ouds weer erg geslaagd. Vanaf deze plaats wil ik alle veteranen bedanken voor hun bijdrage aan de vele herdenkingen en vieringen die op 4 en 5 mei in Nederland op talloze plaatsen hebben plaatsgevonden. Op 14 mei heeft het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene haar 75-jarig bestaan gevierd. Een mooie en druk- bezochte plechtigheid met aansluitend een defilé en natuurlijk een grote reünie, dat alles in Brabantse stijl. De beschermheer van het Regiment, prins Jaime de Bourbon, kon in verband met de geboorte van zijn tweede kind niet


aanwezig zijn. De naamgeef- ster aan het Regiment, prinses Irene, was daarom persoonlijk aan- wezig. Haar aanwezigheid maakte de bijeenkomst extra bijzonder. ’s Middags heb ik als lid van de Commissie van Aanbeveling de expositie Na de mis- sie: de kunst van het verwerken mogen openen. Het is een expositie opgezet door de Stichting Veteranen Kunst in samenwerking met directie en vrijwil- ligers van museum het Kruysenhuis te Oirschot (www.kruysenhuis.nl): een aanrader.


We zijn op het moment van schrijven volop bezig met de voorbereidingen van de Nederlandse Veteranendag en ik hoop velen van u te ontmoeten op 25 juni.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


KLu-veteranen op 7 september in het zonnetje


De Koninklijke Luchtmacht nodigt haar veteranen uit voor de Veteranen- dag KLu 2016. De KLu-veteranendag vindt plaats op woensdag 7 september op vliegbasis Eindhoven en heeft als thema ‘individueel uitgezonden KLu- militairen’. Bent u veteraan van de Koninklijke Luchtmacht? Meldt u dan nu aan!


Het aanmelden gaat als volgt: op de website van het Veteraneninstituut klikt u door naar ‘Mijn Vi’ via vetera- neninstituut.nl/diensten/direct-regelen. Veteranen die niet beschikken over internetmogelijkheden of een vraag hebben over de aanmeldprocedure, kunnen contact opnemen met het Vete- ranenloket via: 088-3340000 of


info@veteranenloket.nl. U kunt bij de digitale inschrijving aangeven of u zich laat vergezellen door partner of begeleider en of u gratis NS-vervoersbe- wijzen wenst of met eigen vervoer reist. Aanmelden kan tot 7 augustus. In de tweede helft van augustus ontvangt u op uw huisadres de toegangsbewijzen, aangevraagde treinkaarten (indien van toepassing) en meer informatie over het programma. (KJ)


De officiële ceremonie waarmee de missie in Afghanistan voor de luchtmacht op 30 juni 2014 werd beëindigd. Foto: ministerie van Defensie


40 juni 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65