This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Websites militaire motorclubs VS


Een aantal jaren geleden besteedden we op deze plaats aandacht aan Nederlandse motorclubs van veteranen. Dat leverde een divers beeld op. Deze keer stak de redactie de Atlantische Oceaan over voor een beeld van de veteranenmotorclubs in de Verenigde Staten.


Door: Wim van den Burg N


atuurlijk is het niet vreemd dat in een land met veel veteranen ook een groot aantal vetera-


nen motorrijden als gezamenlijke passie heeft. In Nederland zijn er meerdere motorclubs van veteranen, maar slechts één echte MC (zie ook Intercheck 3-2014). In de VS zijn er uiteraard meer MC’s. Enkele sprin- gen er direct uit, omdat ze in een groot aantal staten meerdere lokale afdelingen hebben. Zoals bijvoorbeeld de American Veterans Motorcycle Club, de U.S. Military Vets Motorcycle Club, de Band of Brothers MC en de Buffalo Soldiers Motorcycle Club. De laatste wordt gevormd door African Ameri- can Veterans. Verder zijn er nog veel clubs van motorrijders zonder het formele predicaat MC. Voorbeelden daarvan zijn de Combat Veterans Motorcycle Association en de Pur- ple Hart Riders National Associa- tion.


Band of Brothers Het kernbegrip in de missie van de American Veterans Motorcycle Club is The Band of Brothers. Het bindende element is dat ze eervol hebben gediend of nog steeds actief dienen, binnen of buiten de eigen landsgrenzen en een gezamenlijke passie hebben voor motorrijden. De leden van deze MC komen uit alle eenheden van de Amerikaanse strijdkrachten. Zij proberen het


imago van de MC verder te verbete- ren door deel te nemen aan chari- tatieve evenementen. Ook patriot- tisme ontbreekt daarbij niet. In de missie is daarom opgenomen dat zij geloven in het ondersteunen van de VS door het kopen van producten van Amerikaanse makelij en de verdediging van de grondwet van de Verenigde Staten. Als veteraan kun je van sommige clubs alleen maar lid worden als je op een Ame- rikaanse motor rijdt. Een van de nevendoelstellingen van de MC is het ondersteunen van indi- viduele veteranen in nood en van organisaties die zich inzetten voor deze veteranen door het deelnemen aan evenementen die hen ten goede komen. Een andere doelstelling is het ‘thuisbrengen van alle POW’s (Prisoners of War) en MIA’s (Missed in Action)’.


Vlaggen Op de websites en de Facebookpa- gina’s zijn de vlaggen van de Natio- nal League of Families of American Prisoners and Missing in Southeast Asia te vinden. Deze doelstelling wordt door vrijwel alle MC’s en andere clubs van militaire motor-


rijders gedeeld. Voor de Vietnam Vets MC is dat zelfs de belangrijkste doelstelling. Daarnaast eist de club van de Amerikaanse overheid dat zij voor ieder van hen de zorg op zich neemt. Veel veteranen kwamen fysiek en/of mentaal beschadigd terug uit de omstreden oorlog in Vietnam en werden met de nek aangekeken. Sommige veteranen verdwenen in de anonimiteit van de samenleving, anderen bleven trots op hun inzet, manifesteerden zich als biker en sloten zich aan bij de MC. De meeste clubs hebben een proto- col, gebaseerd op de MC-filosofie. Opvallend daarin is dat ze afstand nemen van criminele organisaties. Voor veel clubs is het ontbreken van een strafblad voorwaarde voor het lidmaatschap. Kennelijk liggen ook in de VS de activiteiten van MC’s van veteranen onder een vergroot- glas. In die zin kunnen we ook een parallel trekken met de Nederlandse Veterans MC. Een goed overzicht van de motorclubs in de VS geeft Military Bikers, ook al werken in de praktijk nogal wat links niet. En niet schrikken… veel websites zijn oog- verblindend lelijk.


juni 2016 65

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65