This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Gielt Algra, Wiebe Arts, Christ Klep en Jaus Müller


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


De vermiste boordschutter Soms word je als recensent vooraf een tikkeltje achter- dochtig als een boek alléén maar hyperpositieve beoor- delingen van recensenten krijgt. Zeker als de sticker op de omslag je toeschreeuwt: ‘Voor de fans van Band of Brothers!’ Dus nam deze recensent zich voor De ver- miste boordschutter van Seth Meyerowitz eens extra kritisch onder de loep te nemen. En het moet gezegd: ook ik ben een bekeerling. De vermiste boordschutter is een geweldig boek. Het plot draait om de boord- schutter van een B-24 Libe- rator bommenwerper die in 1943 boven Frankrijk wordt neergehaald. Hij weet maandenlang uit handen van de Duitse bezetter en de Franse politie te blijven met hulp van het Franse verzet. Het was overigens pas zijn tweede missie


boven vijandelijk gebied. In Toulouse speelt de boord- schutter met verve de rol van doofstomme om aan de


Gestapo te ontkomen. Zijn levensgevaarlijke tocht door de Pyreneeën en uiteinde- lijke ontsnapping aan boord van een vissersboot houden de aandacht gevangen. De auteur is overigens de klein- zoon van de hoofdfiguur, US Air Force staff sergeant Arthur Meyerowitz. Het boek is gebaseerd op gede- tailleerd archiefwerk (inclu- sief het ‘Debrief and Escape and Evasion Report’) en ook de ervaren lezer pikt allerlei interessante details op over de Tweede Wereldoorlog. De foto’s verlevendigen het ver- haal nog verder. Ik denk dat het niet lang zal duren voor een Hollywood-regisseur De vermiste boordschutter gaat verfilmen. Dat wordt vast een kaskraker. (CK)


De vermiste boordschutter – Seth Meyerowitz


352 pagina’s, geïllustreerd met kaarten en bijlagen € 19,95


Karakter Uitgevers BV, Uit- hoorn (tel: 0297-386444) www.karakteruitgevers.nl ISBN 9789045211138


13 hours Amerikaanse ambassades of consulaten zien er meestal uit als zwaarbewaakte, onneembare forten. Des te raadselachtiger hoe terroris- ten er op 11 september 2012 in slaagden de Special Mis- sion Compound in Benghazi (Libië) te overrompelen. Kort daarna staken de terroristen de villa van de Amerikaanse ambassadeur Chris Stevens in brand. Die kwam daarbij om het leven. Nu Hillary Clinton zelf in de race is voor het presidentschap komt de kwestie telkens weer naar boven: waarom stelde zij destijds als eind- verantwoordelijke minister van Buitenlandse Zaken de Amerikaanse diplomaten bloot aan dergelijke hoge risico’s? Een echt sluitend antwoord kan zij niet geven. Interessanter is daarom hoe de situatie op de grond was. En dat is precies wat New York Times-bestseller Mitchell Zuckoff doet in het boek 13 Hours. Het boek ver- scheen onder dezelfde titel in het Nederlands en ook de film draait nu in de bio- scoop. Zuckoff sprak vooral met de zes ex-militairen die destijds als geheime contrac- ters de diplomaten en de staf beschermden – of daar in elk geval een moedige poging toe deden. De CIA huurde


de goedgetrainde militai- ren (onder wie voormalige special forces) in voor deze klus. Zij moesten samenwer- ken met CIA-agenten en een lokale militie. De kracht van dit boek is dat Zukoff niet, zoals vele anderen, verzandt in een politieke blame game, maar puur vanuit militair oogpunt de aanval en de ver- dediging van de compound minutieus reconstrueert. Het resultaat is een bloedstol- lend boek over een haast wanhopige poging van zes moedige ex-militairen om de ambassadeur te redden en de compound veilig te eva- cueren. Hoe verdedig je een onverdedigbare locatie? (JM)


13 hours – Mitchell Zuckoff 384 pagina’s € 17,95 Karakter Uitgevers BV, Uit- hoorn (tel: 0297-386444) www.karakteruitgevers.nl ISBN 9789045210162


Rotterdam frontstad


Lang leek het erop dat het boek van Aad Wagenaar, Rotterdam mei 1940 uit 1970, over de strijd en het bombardement op Rot- terdam, nooit meer zou worden geëvenaard. Gerard Groeneveld, auteur van het boek Rotterdam frontstad en onder meer werkzaam als onderzoeksjournalist voor NRC en de Volkskrant, lijkt hier nu toch in geslaagd te zijn. Het begon voor de auteur met de ontdekking van het tweede Duitse ulti- matum aan de Nederlandse commandant van Rotterdam, kolonel Scharroo, op een internationale veilingsite. De daaropvolgende speurtocht leverde vervolgens ook nog eens driehonderd onbekende foto’s en documenten op. Voor diegenen die zich aan de hand van eerdere publica- ties al op de hoogte stelden van de krijgsverrichtingen in mei 1940 in Rotterdam, valt er wellicht niet veel


28 juni 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65