This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen Platform


Belangenbehartiger van veteranen en hun relaties maakt zich sterk voor het beeld van


De trotse veteraan met competenties die van grote meerwaarde zijn voor de maatschappij!


Het Veteranen Platform verbindt meer dan 50 veteranenorganisaties, die samen meer dan


70.000 veteranen vertegenwoordigen


Het Veteranen Platform behartigt de belangen van veteranen en hun relaties in de politiek en in de maatschappij:


• Overleg met voor veteranen belangrijke partijen


• Media en beeldvorming: De veteraan wordt gewaardeerd en diens competenties worden in de maatschappij erkend. De veteraan onderkent de eigen specifieke positie.


Het Veteranen Platform biedt haar leden ook:


• Landelijke coördinatie nuldelijnsondersteuning • Verbinding tussen de verschillende lidorganisaties


• Ondersteuning bij vinden, binden, boeien (ook praktisch zoals plek op de website en facilitering activiteiten)


• Verwerving en advisering over financiële ondersteuning van veteranenorganisaties


Samen Sterk!


Sluit u aan bij een lidorganisatie van het Veteranen Platform! Hoe meer veteranen we vertegenwoor- digen, des te groter de invloed die we hebben. En hoe meer u zich ver- enigt, des te meer kameraad-


schap en wederzijdse steun!


• Inzet bij activiteiten zoals Veteranendagen, herdenkingen, Taptoe, Wageningen


MISSIE De veteraan verdient erkenning en waardering


Eerste generatie WOII tot 1979


Tweede generatie De vredesmissies


Derde generatie War on terror


De veteraan verdient de best beschikbare zorg Wij staan klaar


voor de veteranen en hun relaties als deze er aan toe zijn


Het Veterenen Platform voert overleg met oa.:


• politiek (Vaste Commissie voor Defensie)


• ministerie (Minister van Defensie, Directeur Personeel, Directeur Communicatie)


• Inspecteur-Generaal der Veteranen • Commandant der Strijdkrachten • defensieonderdelen • Nederlandse Veteranendag • Veteraneninstituut • militaire bonden • vfonds • Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)


www.veteranenplatform.nl voor en door veteranen


juni 2016


47


Opgericht in 1989 voor en door


veteranen en vete- ranenorganisaties


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65