This page contains a Flash digital edition of a book.
dagen steeds intenser en ook met wisselende gedachten, maar dit komt door de leeftijd en persoonlijke gebeurte- nissen in de loop der jaren. Een paar van mijn brothers in arms zeggen daarover: “Naarmate wij allemaal ouder worden, wordt de behoefte gesterkt om dat wat wij ruim twintig jaar geleden beleefd hebben met elkaar te delen” (Marcel Diemont) en “Weer een ander is bij Defensie gebleven of bij bijvoorbeeld de politie en heeft nog meer heftige zaken mee gemaakt” (Pieter Koning). Voor de stiertjes is het defilé tijdens de Nederlandse Veteranendag vaste prik, net als de reünie begin juli. Het meelopen in het detachement Vereniging Garde Grena- diers en Jagers (VVGJ) brengt voor een ieder een apart en totaal verschillend gevoel en herinneringen met zich mee. Ieder jaar als wij op het Malieveld aankomen, heb- ben een aantal oude ‘grenadiers’ en ‘jagers’ van rond de tachtig, negentig jaar onze verenigingsvlag en dito span- doek al opgehangen. Iets wat wij uiteindelijk voor de huidige generatie zullen gaan doen.


Rob Helweg


vader: het is mijn vader niet, maar hij komt er dichtbij. Wij hadden het geluk dat we zo’n goede kapitein hadden in Libanon: een echt mensenmens. Ondanks wat we allemaal hebben meegemaakt, had ik het nooit willen missen. Het is een bijzondere ervaring in je leven en het laat je nooit meer los. De foto is gemaakt in veteranenontmoetingscentrum De Treffer in Eindhoven. Op 20 oktober 1983 vertrok- ken wij uit Mazra’at al Mushrif weer naar Nederland. Na 32,5 jaar staan we weer samen op de foto, die op 24 april 2016 werd genomen. Daar was weer dat Band of Brothers-gevoel.


Hans van den Boogaard


Strijdlied Band of Brothers-gevoel


V.l.n.r: Harrie Buitenhuis, Frans Rintjema, Ernest Kagie, Peter van de Wijgert, Marco Lagerman, Jan Driessen, Sijmen Mook, Ingo Scholten, Hans van den Boogaard en Ed Nolet. Foto: Karin Stroo


Toen ik naar Libanon werd uitgezonden in 1983 kwam ik in eerste instantie terecht op Post 7-13 A, B, C. Drie maanden en twee gijzelingen verder vond de leiding dat we toch maar beter konden verhuizen. De groep werd gesplitst en de ene helft kwam op Post 7-12 terecht en de anderen, onder wie ik, op Post 7-26. We hebben daar een mooie tijd gehad, onder anderen met de broers Abbas en Hassan Ali Hawi en andere bewoners van het dorp Mazra’at al Mushrif. We voelden ons een van hen. Vanaf 2005 ben ik diverse keren teruggeweest in het Libanese dorpje en steeds was er een gevoel alsof ik thuiskwam. Dat gevoel kon ik delen met mijn oude maat Jan Driessen, toen we in 2013 samen terugkeerden. Dat Band of Brothers-gevoel heb ik met alle Libanonmaten, maar speciaal met Olav Veldhuizen en onze toenmalige kapitein Peter van Uhm. En ik ben daarin niet de enige. Robbie Wanrooij schreef op Facebook: ‘Mijn boek gesig- neerd door mijn tweede vader Peter van Uhm!’ Ik voel dat ook zo, of zoals mijn broer Peter zei over zijn schoon-


Het stoottpeloton 4e Inbat bestond uit goedgetrainde en gemotiveerde mariniers. Vastberadenheid, sterk in teamwork en daarbij ondersteuning waar nodig bij het demonteren van explosieven. Het stootpeloton in het geheel of verdeeld in secties over de vier compagnies was goed in het opsporen van trekbommen, landmijnen en divers ander explosief materiaal. Hoewel voorzichtig- heid en alertheid was geboden, zongen wij toch bij ver- schillende acties tijdens de opmars (desnoods te voet) ons strijdlied.


Wij zijn van het stootpeloton, peloton. Van het 4e bataljon. Wij zijn bij elkaar en wij blijven bij elkaar. Totdat zij ons naar het kerkhof zullen dragen.


Vriendschap, of noem het kameraadschap, stond hoog aangeschreven. Ook na dato van thuiskomst hebben wij elkaar negen jaar lang nog regelmatig ontmoet. Bij- gaande foto toont na een grote sweepactie de buit van zeer verschillende explosieven. Geknield onder aan de foto, rechts, gebroeders Joop en ik. Henk met de ketting om zijn hals. Ons devies: kameraadschap, betrouwbaar en efficiënt.


Henk van Slooten


juni 2016


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65