This page contains a Flash digital edition of a book.
MILITAIR-SOCIOLOOG RENÉ MOELKER OVER KAMERAADSCHAP:


‘De kracht van het spinnenweb’


Door: Christ Klep Foto’s: ministerie van Defensie


De Somalische hoofdstad Mogadishu, okto- ber 1993. Amerikaanse commando’s proberen krijgsheer Mohammed Farah Aidid op te pak- ken. De operatie loopt gruwelijk mis: in een wirwar van steegjes raken Amerikaanse mili- tairen ingesloten. Een gehaaste reddingsmissie wordt opgetuigd en later verfilmd inBlack Hawk Down (2001). Het waarschijnlijk bekendste citaat uit die film komt van Norman ‘Hoot’ Hooten, sergeant van de elite Delta Force. “Thuis in de Verenigde Staten krijg ik weleens te horen: ‘Hey Hoot, waarom doe je dit soort werk? Je lijkt wel eenwar junkie!’” Flauwekul, vindt hij. “Ze zullen nooit snappen waarom we dit doen. Er is maar één ding dat telt: de kameraad naast je. And that’s it. That’s all it is.’


T


De ontvangst van het diploma wordt traditioneel afgesloten met het in de lucht gooien van de petten.


14 juni 2016


oegegeven, enig filmisch effectbejag druipt van de scène. Maar het citaat is wel degelijk in te ruilen voor talloze vergelijkbare passages. Kameraadschap is vanouds het fundament


onder het militaire apparaat. In het rijtje motiverende factoren eindigt kameraadschap doorgaans bovenaan. Tegelijk zien we echter overal ontwikkelingen die kame- raadschap lijken tegen te werken: een groeiend indivi- dualisme (denk aan premier Mark Ruttes ‘Grote Dikke Ik’), de toenemende verburgerlijking (de soldaat als innovatiemanager) en een steeds sterkere rationalisering (efficiency als maatstaf van alles).


Onder druk Zetten deze ontwikkelingen het traditionele concept van militaire kameraadschap onder druk? En zo ja, met welke gevolgen voor de officiersopleidingen? Check- point legde deze vragen voor aan militair-socioloog René Moelker. Hij is verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en dompelt zichzelf dagelijks onder in de studie van de militaire professie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65