This page contains a Flash digital edition of a book.
die geboren werden uit een Nederlands-Indische moe- der en een Japanse vader in de periode van de Japanse bezetting en de dekolonisatie van Nederlands-Indië (1942- 1949). Als kinderen van de Japanse bezetter groeiden zij op met een schuldgevoel in een omgeving die hen vijandig gezind was. Veel Japans-Indische nakomelin- gen zijn nu op zoek naar hun biologische vader als belang- rijk ontbrekend deel van hun identiteit. Geopend: di t/m zo 10.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Museum Bronbeek, Velper- weg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl, info: www.miyukiokuyama.com.


5T04 Van 14 juli t/m 30 okto- ber is de openlucht-expositie Op Vrije Voeten. De Vier- daagse in Oorlog en Vrijheid te zien in het Bevrijdingsmu-


seum in Groesbeek. 2016 is het jaar van de honderdste Vierdaagse. Wandelen in vrijheid, het is niet altijd zo vanzelfsprekend geweest als nu. De Vierdaagse maakte roerige tijden door tijdens de spanningen van de jaren dertig en veertig, marche- rende Hitlerjugend, mobili- satie, bezetting, verzets-wan- deltochten, beschuldigingen van collaboratie en uitein- delijk wandelen op de puin- hopen direct na de oorlog. Geopend: ma t/m za: 10.00- 17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur. Op vertoon van de veteranenpas krijgen twee personen toegang voor € 5,- per persoon. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdings- museum.nl.


5T06 In het kader van het 30-jarig jubileum van Stich-


tingMuseum 1940-1945 is t/m 30 september de thema-expositie Dordrecht Garnizoensstad te zien. Deze expositie betreft een terugblik op ruim 400 jaar militaire geschiedenis in Dordrecht van het Korps Pontonniers, Torpedisten, depot Spoorwegtroepen en de Koninklijke Marechaus- see die aan de hand van beeld, geluid, uniformen en gebruiksvoorwerpen uit en over die periode is ingericht. Geopend: zo 13.00-17.00 uur, di, wo, vr en za 10.00-17.00 uur. Entree met veteranen- pas: gratis. Museum 1940- 1945, Nieuwe Haven 27-28, 3311 AP Dordrecht, tel: 078- 6130172, website: www.museum19401945.nl.


Varia 5V01 Onlangs zijn verschil- lende oorlogs- en verzets- musea in de prijzen geval- len. Het Nationaal Militair


Museum (NMM) in Soester- berg is door het Land van ANWB voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot het Leukste uitje van Utrecht. Nationaal Monument Kamp Vught is dit jaar de winnaar van de BankGiro Loterij Museumprijs 2016 geworden. Verzetsmuseum Amsterdam is tweede geworden en is, samen met acht andere Europese musea, genomineerd voor de Child- ren in Museums Award. De winnaar was ten tijde van het ter perse gaan van Checkpoint nog niet bekend (9 juni). Info: Nationaal Mili- tair Museum, www.nmm.nl, Nationaal Monument Kamp Vught, www.nmkamp- vught.nl en Verzetsmuseum Amsterdam, www.verzetsmuseum.org.


5V03 Op 27 en 28 augustus wordt bij het Nationaal Mili- tair Museum (NMM) met


5T05 T/m 4 september is in Museum Het Valkhof de tentoonstelling 100ste Vierdaagse – Wandel door de tijd te zien. De tentoonstelling leidt de bezoekers via een tijdlijn, lopend van 1909 tot nu, langs de hoogte- en diep- tepunten van de afstandsmarsen. Foto’s, filmbeelden en souvenirs tonen hoe de Vierdaagse zich ontwikkelde van een mars met 306 mannelijke, veelal militaire, deelne- mers tot het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. Maatschappelijke thema’s als oorlog en emanci- patie werden in de loop der jaren ook door de wandelaars onder de aandacht gebracht. Geopend: di t/m zo 11.00- 17.00 uur. Entree: € 11,-. Museum Het Valkhof, Kelfkens- bos 59, 6511 TB Nijmegen, tel: 024-3608805, website: www.museumhetvalkhof.nl.


58 juni 2016


5V02 Op 9 april is bij Westdorp (Drenthe) een monument onthuld ter nagedachtenis aan de drie daar gesneuvelde Franse Para’s. Aan deze gebeurtenis is elk jaar aandacht besteed, maar een gedenkteken is nooit geplaatst. Dit jaar echter heeft men het initiatief genomen een gedenksteen met daarop de namen van de gesneuvelden in de berm langs de weg van Westdorp naar Schoonlo te plaatsen. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van het bestuur van de commissie die voor de plaatsing zorgde, enkele Franse oud-Para’s, een broer van een der gesneuvelden, enkele vertegenwoordigers van de buurt waar het gevecht destijds heeft plaatsgevonden en enkele vertegenwoor- digers van onder meer de gemeente. Info: H. Koornstra, e-mail: koorn271@planet.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65