This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


het evenement TankEvent herdacht dat het honderd jaar geleden is dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de eer- ste tank werd ingezet. In de Arena, die plaats biedt aan drieduizend bezoekers, vindt het grootste tankevenement van Nederland plaats. Meer dan dertig verschillende tanks en pantservoertuigen uit binnen- en buitenland presenteren zich met brul- lende motoren en ratelende rupsbanden. Een feestelijk weekend vol spektakel en beleving. Entree: € 25,-. De voorverkoop is reeds gestart. Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest, tel: 085-0036000, website: www.nmm.nl.


5V04 Op 29 april, 74 jaar na dato, heeft de Inspecteur- Generaal der Krijgsmacht ltn-gen Bart Hoitink het


Mobilisatie Oorlogskruis postuum uitgereikt aan de nabestaanden van de Alkmaarse sergeant vlieger Robert Christiaan Hal- berstadt. Halberstadt is op 3 febr 1942, in Soerabaja, Ned.-Indië, tijdens een heftig vlieggevecht met Japanse jagers omgekomen. Zijn lichaam is nooit terugge- vonden. Zijn kleindochters Dieuwke en Helen namen op De Zwaluwenberg te Hilver- sum de onderscheiding in ontvangst. Een deel van de familie vloog voor de uitrei- king over vanuit Engeland. Info: J. Brijl, e-mail: bimbo.b@casema.nl.


5V06 Op 24 april is op het landgoed Bronbeek te Arn- hem het nieuwe monument van de Stichting Reünie Bangkinang onthuld. De Stichting Reünie Bangki-


nang heeft op het terrein van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek een monument geplaatst om een plek te realiseren zoals in Bangki- nang op Sumatra, waar ex- lotgenoten eenvoudig en op elk moment de overledenen uit de interneringskampen


Padang en Bangkinang kun- nen gedenken. Het monu- ment op Bronbeek is geba- seerd op de plaquette die nu aanwezig is op het voormalig kampterrein te Bangkinang op Sumatra, Indonesië. Info: landgoed Bronbeek, Velper- weg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl.


5V05 Uit de collectie Na de missie: de kunst van het ver- werken van de Stichting Veteranen Kunst (SVK) zijn een drietal werken, Herboren – Kracht – Geluk, van kunste- naar Henri Clausen (Libanon-, Sinaï-, en Bosniëveteraan) in bruikleen gegeven aan de plaatsvervangend Comman- dant der Strijdkrachten (PCDS) viceadmiraal Rob Bauer. Het is de bedoeling dat de kunstwerken het komende jaar een inspirerende factor gaan zijn in de werkkamer van Bauer, bijvoorbeeld door de aanleiding te vormen voor gesprekken over de inzet van militairen tijdens uitzen- dingen en over veteranen. De Stichting Veteranen Kunst heeft net als afgelopen jaar een grote expositie in de tent Veteraan en kunst op het Malieveld tijdens de Neder- landse Veteranendag op 25 juni. Info: secretariaat SVK, Notarisappel 216, 4007 ZB Tiel, e-mail: info@veteranen- kunst.nl, website: www.veteranenkunst.nl.


5V07 Op 27 april heeft ltn-kol b.d. Jacques Brijl, namens de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, postuum het Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt aan de twee broers Beckman Lapré. Ferdinand Beckman Lapré heeft in huiselijke kring in Zoetermeer, tijdens een emo- tionele plechtigheid, in aanwezigheid van de familie, de onderscheidingen in ontvangst genomen voor zijn vader Henri Pierre Beckman Lapré en zijn oom, Jan Beckman Lapré. Henri Pierre Beckman Lapré is in okt 1943 in krijgsgevangenschap op het eiland Haroekoe (Molukken) overleden. Hij heeft 19 maanden gediend als reservist. Zijn jongere broer Jan Beckman Lapré is in aug ‘43 in krijgsgevangenschap op het eiland Flores (Molukken) overleden. Info: R. Beckman Lapré (zoon), e-mail: robert@fambeckmanlapre.nl.


juni 2016


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65