This page contains a Flash digital edition of a book.
Oorlogspad


Ode aan de 100ste Vier- daagse, dat is de subtitel die schrijver Rudy Dek aan zijn negende Vierdaagsethriller Oorlogspad geeft. Maar al snel wordt duidelijk dat dit grootse Nijmeegse wandel- evenement bovenal het histo- rische en verbindende decor is waartegen het verhaal zich afspeelt. Dat verhaal begint op 22 februari 1944, toen als gevolg van een Ameri- kaans ‘vergissingsbombar- dement’ ruim achthonderd Nijmegenaren, onder wie kinderen, omkwamen. Tot grote onvrede van de overle- venden en nabestaanden is nooit een afdoende antwoord gekomen op de vraag naar het nut en de noodzaak van het bombardement, met alle rancuneuze gevoelens van


dien. Vervolgens volgt een sprong in de tijd, naar 2016, en een anonieme brief aan ‘stadsdetective’ Rogier Hoofs, overigens vanaf zijn jeugd Vierdaagseloper. De brief bevat aanwijzingen over een gebeurtenis in de nasleep van het bombardement. In de speurtocht die Hoofs onderneemt, komen een Amerikaanse vlieger, diens kinderen, de nabestaanden, een ontvoering, een moord, de historische omgeving én verschillende edities van de Vierdaagse aan bod. Met een aantal bizarre wendingen komt Hoofs, met hulp uit onverwachte hoek, vervol- gens tot een schokkende ontdekking. Het aanspre- kende van het verhaal is dat de auteur er uitstekend in


is geslaagd de tragiek van de oorlog over meerdere generaties te beschrijven. Bijna vanzelfsprekend gaat het dan over dat wat men- sen scheidt: haat, wraak en verbittering. Maar uiteraard ook over dat wat mensen bindt: vergeving, verzoening en rust. Oorlogspad is meer dan een thriller tegen een bijzondere historische ach- tergrond. Het stelt vragen aan het verleden, het heden én aan onszelf. (WA)


Oorlogspad – Rudy Dek 328 pagina’s € 14,95 (veteranenprijs € 12,50, zie pagina 12) QV Uitgeverij, Nijmegen (tel: 024-3243653) www.qvuitgeverij.nl ISBN 9789492435019


nieuws te ontdekken. Maar de manier waarop de auteur het opnieuw in dit werk heeft opgetekend, maakt het desalniettemin juist voor deze geïnteresseerde lezer een must have. Bovendien worden toch ook hier weer nieuwe ooggetuigen van de strijd opgevoerd, van wie het relaas niet eerder in zo’n publicatie werd opgetekend. Daarnaast maakt de auteur gebruik van nieuwe bronnen zoals het Kriegstagebuch van het 39e legerkorps. Alhoe- wel elke lezer de vreselijke afloop van de strijd in Rot- terdam kent, slaagt de auteur er perfect in de oplopende spanning in de tekst te ver- woorden. Opnieuw komt de verwarring, de woede en de angst van die dagen goed in beeld, waardoor het voor iedereen, ook voor de jongere generaties, duidelijk wordt waarom de stad Rotterdam er nu uitziet zoals ze eruit- ziet. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan burgemees-


ter Aboutaleb, waarmee nog- maals wordt onderstreept dat dit boek voor iedereen die op welke manier dan ook een band heeft met Rotter- dam, nu of in mei 1940, een aanrader is. (GA)


Rotterdam frontstad, 10-14 mei 1940 – Gerard Groene- veld 318 pagina’s, geïllustreerd € 29,50 Uitgeverij Vantilt, Nijmegen (tel: 024-3602294) www.vantilt.nl ISBN 9789460042584


Kort


Wandelen door bevrijd gebied


Hoewel dit boekje als hoofd- titel heeft De Vierdaagse van Nijmegen is het vooral een gids waaraan alle


wandelaars in het Rijk van Nijmegen (ook buiten de Vierdaagse), als ze ook maar een beetje in de militaire geschiedenis geïnteresseerd zijn, veel plezier kunnen beleven. Op heldere en aan- stekelijke wijze beschrijft auteur Dick Lockhorst, zelf luchtmachtveteraan én


fanatiek wandelaar, de vele oorlogsherinneringen en -monumenten die opdoemen langs de Vierdaagseroute, opgedeeld naar de vier dagen van de grootste wandelmars ter wereld. Handig en infor- matief, maar wel wat hoog geprijsd.


De Vierdaagse van Nijme- gen. Wandelen door bevrijd gebied – Dick Lockhorst 74 pagina’s, geïllustreerd € 14,95


Uitgeverij Boekscout, Soest www.boekscout.nl ISBN 9789402225488


juni 2016


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65