This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten. Voor volledige agenda reünies zie website www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten.


Reünies 5R01 Reünie VVRLJ ISAF Uruzgan, TFE 3, TFE 8, TFE 9 en TFE 12, ook voor Limburgse Jagers die aan een individuele uitzending in Uruzgan hebben deelge- nomen, ook voor alle niet- Limburgse Jagers die hebben deelgenomen aan een van de genoemde uitzendingen. Datum: 29 juni 2016. Locatie: De Ruyter van Ste- veninckkazerne te Oirschot. Info en aanmelding: e-mail: isaf@vvrlj.nl, website (aan- meldingsformulier): www.limburgsejagers.nl, Facebook-pagina: VVRLJ.


5R02 Reünie 3-10 RI (laat- ste). Datum: 2 juli 2016. Locatie: Boerke Mutsaars te Tilburg. Info: Frans van Spreuwel, e-mail: fransvanspreuwel@ hotmail.com.


5R03 Reünie/herdenking dodenspoorwegen WO II. Datum: 20 augustus 2016. Locatie: Landgoed Bronbeek te Arnhem. (10.00-17.00 uur) Info: website: www.shbss.nl.


5R04 Reünie 45e Pantser- infanteriebataljon, RIOG. Datum: 24 augustus 2016. Locatie: Johannes Postka- zerne te Darp (Havelte). Info en aanmelding: Gerri Prinsen-Schulenburg, tel: 0546-576199 of 06-53551417, e-mail: gerri@famprinsen.eu.


5R05 Reünie TRIS. Datum: 27 augustus 2016. Locatie: Johannes Post- kazerne te Darp (Havelte). Info: Stichting Triskon- takten, Postbus 354, 3330 AJ Zwijndrecht, e-mail: contact@triscontacten.nl of irenevanwingerden@gmail. com.


Aanmelding: via inschrijf- formulier website: www.triskontakten.nl.


Herdenkingen en vieringen 5H01 Herdenking gesneuvel- den Ned.-Indië, aansluitend veteranenmiddag Oud- Beijerland. Datum: 24 juni 2016. Locatie: Indiëmonument aan de Mariniersweg, Oud-Beijerland (13.30 uur: samenkomst gemeentehuis te Oud-Beijerland, aanvang: 14.00 uur, aansluitend lokale veteranenmiddag gemeente- huis te Oud-Beijerland). Info: Dominic Hoogsteder, e-mail: dominic@veteranen.nl.


5H02 Veteranenviering/vete- ranendag ‘Old soldiers never die’, viering waar iedereen van harte welkom is. Datum: 1 juli 2016. Locatie: aan boord van Zr.Ms. Rotterdam te Den hel- der (na de veteranenviering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten). Info: Bureau GV KM, tel: 0223-653331, website: www.dgv.nl, Facebookpa- gina: www.facebook.com/ GeestelijkeVerzorgingMa- rine.


5H03 Herdenking gesneu- velde Almelose militairen in voormalig Ned.-Indië en Nieuw-Guinea. Datum: 13 augustus 2016. Locatie: Indiëmonument Hagenpark Almelo (16.00- 17.30 uur). Info en aanmelding (indien u een bloemstuk wilt leggen): Commissie Indië Monu- ment Almelo, A. Bouwens, Havezathe 304, 7608 DZ Almelo, tel: 0546-840369 of 06-48109899, e-mail: adbouwens@gmail.com.


5H04 Herdenking alle slachtoffers van de Japanse onderdrukking in Zuidoost- Azië gedurende de Tweede Wereldoorlog. Datum: 15 augustus 2016. Locatie: Indisch Monument, Professor Teldersweg te Den Haag (intreden vaandel: 12.00 uur, aanvang herden- king: 12.15 uur, defilé: 13.30 uur). Info: Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, Land- goed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 06-51505688, website: www.indieherdenking.nl.


5H05 Herdenking Har- denbergse slachtoffers die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Ned.-Indië zijn gevallen en de slachtof- fers van de Japanse interne- ringskampen. Datum: 15 augustus 2016. Locatie: Indiëplantsoen aan de Vecht, nabij cultureel centrum De Voorveghter te Hardenberg (aanvang: 19.30 uur). Info: Stichting Indiëmo- nument Hardenberg, Chris Somsen, e-mail: chrissomsen@gmail.com, website: www.indiemonu- ment-hardenberg.nl.


Tentoonstellingen en musea 5T01 Wegens groot succes is t/m 31 augustus de expositie Routes of Liberation, Euro- pean Legacies of the Second World War nogmaals te zien in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. In deze unieke multimediale tentoonstel- ling worden perspectieven gepresenteerd vanuit Duits- land, Polen, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittan- nië. Persoonlijke verhalen, filmbeelden, tijdslijnen en unieke foto’s uit vooraan- staande oorlogs- en bevrij- dingsmusea in Europa tonen de gezamenlijke Europese nalatenschap. De rode draad hierbij is: hoe werd de vrij- heid verloren, hoe werd deze herwonnen en hoe kunnen we de vrijheid behouden?


Geopend: ma t/m za: 10.00- 17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur. Op vertoon van de veteranenpas krijgen twee personen toegang voor € 5,- per persoon. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdings- museum.nl.


5T02 De verbouwing van het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand is klaar. De uit de jaren tachtig stam- mende inrichting van de presentatie over de bunkers, de Afsluitdijk, de strijd in de Wonsstelling en de strijd op Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940 is vernieuwd, de voorstelling is interactief geworden. Daarnaast is in een van de Duitse verblijven een tijde- lijke expositie ingericht met als thema Prentbriefkaarten 1939-1940. Deze expositie bestaat uit ansichtkaarten uit de collectie van het Fries Verzetsmuseum met als onderwerp de mobilisatie van het Nederlandse leger tijdens de jaren 1939-1940. Geopend: juni, sept en okt: wo en za 10.00-17.00 uur; juli en aug: wo, za 10.00- 17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Kazemattenmuseum, Afsluitdijk 5, 8752 KP Kornwerderzand, tel: 0517- 579453, b.g.g. 06-81246870, website: www.kazematten- museum.nl.


5T03 In de expositie Dear Japanese, die t/m 3 juli te zien is in Museum Bron- beek, worden Japans-Indi- sche nakomelingen getoond. De Japanse fotografe Miyuki Okuyama portretteerde der- tig mensen uit Nederland


juni 2016


57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65