This page contains a Flash digital edition of a book.
De plunjebaal NIEUWE DIRECTEUR VETERANENINSTITUUT KOLONEL LUDY DE VOS


‘Dit werk voelt als een warm bad’


Landmachtkolonel Ludy de Vos is vanaf 1 juli de nieuwe directeur van het Veteraneninstituut. In zijn lange carrière met zeer wisse- lende functies werd hij twee keer uitgezonden. Daarbij kwam hij ook zwaar onder vuur te liggen en dat liet hem niet onberoerd. Na zijn uitzending met Dutchbat 2 leed hij enige tijd aan acute stress. “Ik weet uit eigen ervaring dat je snel hulp moet zoeken.”


Door: Fred Lardenoye Foto: Karin Stroo


Boerenzoon


“Ik ben een Zeeuw en mijn vader was akkerbouwer, maar ik heb nooit de


ambitie gehad om boer te worden. Toen ik een jaar of 14 was, wist ik al dat ik de krijgsmacht in wilde. Dus na de middel- bare school ging ik naar de KMA. Ik heb een prachtig beroep waarin je met anderen iets extra’s kunt betekenen voor de samenleving en de internationale rechtsorde. Met name het leiding geven aan jonge mannen en vrouwen die hun ziel en zaligheid inzetten voor dat doel en het teamgevoel dat daarbij ontstaat, die compassie, dat is top.”


Landmacht


“Ik wilde eigenlijk vlieger worden, maar vanwege mijn ogen werd ik daar-


voor afgekeurd. Voor de andere twee krijgsmachtdelen was ik goedgekeurd, maar omdat langdurig varen mij minder aan- trok, koos ik voor de landmacht. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze en heb een fantastische carrière achter de rug. Maar er zijn als militair natuurlijk altijd wel ervaringen die je had willen missen. Orde in chaos brengen zorgt ervoor dat je soms in de meest verschrikkelijke omstandigheden terecht- komt, dat heb ik ook geleerd.”


Koude Oorlog


“Dat was nog behoorlijk spannend. Ik zat in Seedorf en als er iets zou


gebeuren, moesten wij als Limburgse Jagers met het verken- ningsbataljon en twee tankbataljons samen met de Ameri- kanen en Engelsen de eerste stoot opvangen. Daarvoor werd geoefend dicht bij het IJzeren Gordijn, we zagen die eenheden van het Warschaupact ook spioneren daar aan de grens. Ik heb als jonge pelotonscommandant ook grote oefeningen met dui- zenden Amerikanen meegemaakt. Op een gegeven moment


48 juni 2016


zag ik met een eenheid van zeven voertuigen driehonderd Amerikaanse pantserwagens op me af komen. Ik dacht: als dit de realiteit is, dan is het volgens mij heel snel afgelopen!”


Luchtmobiel


“Door ervaringen met buitenlandse eenheden met helikopterinzet ben ik al


vroeg met het luchtmobiele virus besmet geraakt. Ik prijs me dan ook gelukkig dat ik na terugkeer in Nederland geplaatst werd bij het 13e Pantserinfanteriebataljon Garde Fuseliers Prinses Irene in Schalkhaar. Dat was voorbestemd om de eerste luchtmobiele eenheid te worden. Ik verhuisde mee naar Schaarsbergen waar ik kapitein Opleidingen werd bij het schoolbataljon van de brigade in oprichting. In mijn func- tie was ik verantwoordelijk voor de specifieke luchtmobiele opleiding. Zo heb ik iedereen daar zien langskomen om zijn of haar rode baret te halen. De BBT’ers, de eerste beroeps- soldaten, behoren tot de beste waarmee ik heb mogen samen- werken in mijn carrière. We hadden voor de Luchtmobiele Brigade de eerste keuze; ze waren tot op het bot gemotiveerd.”


Dutchbat 2


“Als beloning voor het opleiden van zoveel rode baretten kreeg ik het com-


mando over een luchtmobiele compagnie van 12 Infanterie- bataljon Garde Jagers. Die eenheid werd als Dutchbat 2 in 1994 uitgezonden naar Srebrenica. We hebben gelukkig niet de vreselijke omstandigheden van Dutchbat 3 meegemaakt, maar ook wij hadden weinig mensen en beperkte middelen voor een moeilijke en complexe taak. Ik was verantwoorde- lijk voor de noordelijke helft van de enclave. Effectief had ik voor de controletaak van een gebied van 68 vierkante kilo- meter bergachtig gebied één persoon per vierkante kilometer


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65