This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


‘Wij hebben drieduizend buddy’s’


Junior instructeur Stephan van Rijt loopt net als zijn collega Eric Boersma (hiernaast) met een stevige rugzak op door de burelen van de kazerne. Vandaag zijn ze druk bezig met de vooropkomst van de cursisten die hun opleiding tot marinier gaan beginnen.


Door: Anne Salomons Foto: Birgit de Roij


de buitenwereld drie weken op training en intensief met elkaar optrekken. Zo zal er snel een groep ontstaan met een geheel eigen dynamiek. “Die dynamiek laten wij als instructeurs gewoon zijn gang gaan. We grijpen niet in. We staan er wel middenin, steunen ze en doen met van alles mee. Tijdens het natuurlijke proces in zo’n groep ga je ze kneden.” Uiteraard heeft Van Rijt zelf ook ooit die opleiding gevolgd. Niet eens zolang voordat hij in 2006 als infanterist naar Afghanistan werd uitgezonden met het Provinciaal Reconstructie Team. Zijn taak bestond voornamelijk uit het ondersteunen en bewa- ken van militairen, maar ook bankdirecteuren of medisch personeel in hun contac- ten met de locals. Zijn buddy’s waren de militairen met wie hij op dat moment op pad ging. Dat wisselde uiteraard. Rijt: “We kwamen, als er wat aan de hand was, als ranggenoten eerder naar elkaar toe dan dat we naar de hogere rangen stapten. Voor de rest zijn het vooral de kleine dingetjes die je aan elkaar vraagt. Je gaat er in ieder geval vanuit dat je elkaar helpt en dingen met elkaar deelt.”


“D


Naam en leeftijd: Stephan van Rijt (30) Rang en functie: korporaal der mariniers (tijdens uitzending infanterist) Uitgezonden naar: Afghanistan Is nu: junior instructeur mariniers- opleiding Hobby: sporten Hekel aan: respectloosheid voor de normen en waarden van anderen Beste oorlogsfilm: We Were Soldiers


Humor Iedereen zit er weleens helemaal doorheen. En dan is het fijn als je buddy’s hebt die je daar weer uit trekken. Maar humor kan ook je buddy zijn. “Je trekt 24-7 met elkaar op en dan krijg je ook hetzelfde gevoel voor humor. Vooral als het even moeilijk is, op zware momenten, wordt er dan een grap ingegooid die iedereen er weer doorheen trekt. Maar burgers snappen onze humor meestal niet.” Als mariniers ben je verantwoordelijk voor elkaar. “Als een man bijvoorbeeld snel klaar is met het inpakken en dan gaat staan wachten tot de rest ook klaar is, nou, dat is helemaal fout”, vertelt Van Rijt. “Die jongen moet zijn maten helpen, want het gaat niet om hem alleen, maar juist om de groep, die moet op tijd klaar zijn.” Weer dat groepsproces. Jongens die daar niet in passen, die individualistisch zijn, vallen vanzelf af tijdens de opleiding. Ook dat gaat vrijwel vanzelf, daar hoeven de instructeurs niets aan te doen. “En die types met bravoure vallen vanzelf door de mand wanneer ze moe worden, want dan krijg je pas hun ware aard te zien.”


Les Verbondenheid, kracht en toewijding, dat is het adagium van de opleiding. En het is niet voor niets dat er met ‘verbondenheid’ begonnen wordt. En daar is het buddy- systeem het belangrijkst in. Wat kort gezegd voor Van Rijt ‘buddy’ betekent? “Samen- werking, iemand die voor jou wil doen wat jij voor hem doet. Wij als mariniers heb- ben eigenlijk drieduizend buddy’s.” Zijn collega Eric Boelsma vult hem aan: “Buddy staat voor vanzelfsprekendheid en toegewijd zijn aan de taak. En het gaat heel ver. De samenwerking, daar valt of staat alles mee.” Dat is ook wat deze beide instruc- teurs straks aan de nieuwe jonge mariniers kunnen meegeven, een wijze maar vooral nuttige les die hen waarschijnlijk een leven lang zal vergezellen.


juni 2016 33


e groepsvorming begint al meteen voor die cursisten”, vertelt Van Rijt. “Ze krijgen eerst hun spullen uitgereikt en leren elkaar kennen. Ze krijgen dezelfde kale kop, hetzelfde pak en worden alleen nog bij de achternaam genoemd.” Vervolgens moeten ze afgesloten van


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65