This page contains a Flash digital edition of a book.
‘WE HEBBEN AAN DE HELE WERELD LATEN ZIEN HOE GROOT WIJ KUNNEN DENKEN EN WERKEN’


der te trechteren. Bij bepaalde projecten zou dat een grote meerwaarde hebben. Als je met meerdere partijen bent, geef je niet al je ideeën prijs, terwijl dat soms juist nodig is. Bijkomend voordeel is dat het leidt tot lagere transactiekosten.”


Eerder trechteren Van der Knaap vindt het geen probleem om in een vroeg stadium mee te denken met zijn opdrachtgevers. “Als er ruimte voor is, kan dat leiden tot succesverha- len zoals ik net noemde, maar die ruim- te moet er wel zijn.” Als miskleun noemt hij de Afsluitdijk. “Daar werd iedereen uitgenodigd om met ideeën te komen, maar uiteindelijk was die vrijheid er he- lemaal niet en is er niets gebeurd. Daar was een heel groot verwachtingspa- troon, wat niet waargemaakt kon wor- den.” Wel denkt de Boskalis-directeur dat de overheid bij aanbestedingen eer- der voor een partij zou moeten kiezen. “Dat blijft een spanningsveld. De over- heid heeft daar nog niet de grenzen op- gezocht. Ik denk dat er meer ruimte is om de markt eerder te betrekken en eer-


Internationaal Toch is Van der Knaap zeker niet alleen maar kritisch op de sector. “Ik ben juist ontzettend trots op ons werk en dat is iets wat ik ook bij ons personeel zie. Je staat als medewerker hier aan de wieg van baanbrekende wereldinnovatie en indrukwekkende projecten. Wij hebben een fantastisch vak.” Van der Knaap is bijvoorbeeld enorm enthousiast over Ruimte voor de Rivier. “We hebben aan de hele wereld laten zien hoe groot wij kunnen denken en werken. Het is een project van 2,3 miljard euro met innova- tieve contracten met als driver watervei- ligheid. Er is door heel Nederland heen gewerkt om de waterveiligheid te ver- groten en tegelijkertijd heel veel andere aspecten mee te pakken, zoals nieuwe natuur en recreatiemogelijkheden, en zo een meerwaarde te creëren. We bren- gen steden weer naar het water toe. Het zet ons internationaal op de kaart, want dit is een thema over de hele wereld. Er zijn in delta’s grote problemen met wa- terveiligheid en als je kijkt hoe wij daar mee omgaan, dan is dat echt bijzonder. Het is een geweldig voorbeeld. Nu ligt


er een integraal programma watervei- ligheid. Dat is hartstikke goed, want het is belangrijk voor de uitstraling van ons land. Daar profi teren we uiteindelijk alle- maal van.”


CV Pim van der Knaap


Pim van der Knaap heeft aan de HTS Weg en Waterbouw gestudeerd en heeft ruim 26 jaar ervaring in de droge en natte infrastructuur. In eer- ste instantie bij een familiebedrijf en sinds 2003 bij de Koninklijke Boska- lis Westminster. Hij heeft diverse ma- nagement posities bekleed in de in- frastructuur.


Management functies: • Directeur Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf bv (2000 – 2003)


• Directiefunctie Boskalis Nederland (2003 – 2010)


• Algemeen Directeur Boskalis Ne- derland (sinds 2010).


Van der Knaap is tevens bestuurslid en voorzitter geweest van de con- tactgroep NVWB Grondwerk.


Partner bij duurzame ontwikkeling Investeer NU in je toekomst!


BOB heeft een ruim aanbod aan Infra-opleidingen. Enkele voorbeelden zijn: Elementaire Infra Techniek Voorbereidend Kadermedewerker Infra Kadermedewerker Infra


T 079 325 24 50 www.bob.nl BOUWEN AAN TALENT


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48