This page contains a Flash digital edition of a book.
Minister Schultz past


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


BARRY MADLENER Tweede Kamerlid voor de PVV


“De portefeuille infrastructuur en milieu heb ik al eerder gehad. Ik ben er mee begonnen toen minister Eurlings de scepter zwaaide en de PVV voor het eerst in de kamer kwam. Er is toen het een en ander bereikt. Ik vind het leuk dat ik nu weer opnieuw in deze commissie zit. Het was op mijn eigen verzoek. Infrastructuur is een onderwerp waar ik me graag mee bezighoud. In de eerste plaats zal ik me binnen de commissie hard maken voor het wel en wee van de Nederlandse automobilist. Mobiliteit vind ik essentieel. Ook betaalbaarheid van mobiliteit vind ik belangrijk.”


Onder Kunduz en ook onder Rutte II is er een behoorlijke greep gedaan in het budget van het Infrastructuurfonds. Het Kunduz-lente-akkoord heeft 2,62 mil- jard euro uit het infrastructuurfonds ge- haald en Rutte II 3,75 miljard!! Maar de PVV wil er juist geld bij. Door de verho- ging van de brandstofprijzen is de auto onbetaalbaar geworden voor heel veel Nederlanders. Dat is juist hoe het niet moet. Minister Schultz past een beetje op de winkel, maar ze laat zich gewoon geld uit het infrastructuurfonds afne- men, dat is natuurlijk geen goeie zaak.”


30 Nr.7 - 2014 OTAR


“Minister Schultz maakt wel goede sier met de projecten die door haar voor- ganger Eurlings gestart zijn. Maar ver- der laat ze het, als het gaat om mobili- teit, compleet afweten. Ze doet gewoon niet genoeg haar best voor de automo- bilist. De kosten lopen op, en de inves- teringen in wegen nemen af. Dat vind ik een slechte zaak. We hebben nog ont- zettend veel knelpunten op te lossen. De files nemen weer toe. Ik meen dat investeren in wegen het fileprobleem helpt op te lossen. Als je de filetopvijf- tig erbij pakt, dan zie ik nog ontzettend


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48