This page contains a Flash digital edition of a book.
Uitgelicht NIEUW!


Werkvoorbereider/Calculator Ondergrondse Netwerken


Op verzoek van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwater- beheer van Bouwend Nederland, heeft BOB een functiegerichte opleiding voor calculator/werkvoorbereider ondergrondse netwerken ontwikkeld. Hierbij is het beroepscompetentieprofi el als uitgangspunt genomen. De praktijkgerichte opleiding bestaat uit twee modules en stelt de calcu- lator/werkvoorbereider in staat zich te bekwamen in het vakgebied. Projecten uit de praktijk worden gebruikt als lesmateriaal. De opleiding tot werkvoorbereider/calculator in de ondergrondse netwer- ken bestaat uit een combinatie van Vakkennis, Vakvaardigheden en Persoonlijke vaardigheden passend bij de functie.


De start van de 2e groep staat gepland voor 6 november 2014, schrijf je nu in via www.bob.nl


Voor al uw hout en houtconstructies van houtadvies tot en met montage


Natuurwetgeving, bent u up-to-date? Weet u alles van de komende veranderingen in de natuurwetgeving? Is uw


kennis optimaal? Lukt het u de wetgeving toe te passen in de praktijk? Ecologisch adviesbureau Buro Bakker heeft veel ervaring met Natuurwetge- ving en toepassing hiervan in de praktijk. Wij organiseren ééndaagse, op de deelnemers afgestemde, cursussen om uw kennis te verdiepen en aan te laten sluiten op de praktijk.


Basiscursus Natuurwetgeving (18 november 2014) Vernieuwing in de Natuurwetgeving (15 januari 2015) Gevorderdencursus Natuurwetgeving (12 februari 2015)


Kijk voor uitgebreide cursusinformatie op www.burobakker.nl. De cursussen vinden plaats in Assen.


OTAR is een uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra Beheerders (VIB).


Uw Opleiding


Cursus Evenement Training


Vakbeurs


Masterclass Workshop


Opvallend onder de aandacht!


Informeer vrijblijvend via info@otar.nl of tel. 0184-481042


De VIB is ontstaan uit een behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer.


40 Nr.7 - 2014 OTAR


De vereniging biedt 120 jaar ervaring als netwerkver- eniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerk- beheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: rijk, gemeen- ten, waterschappen, provincies, ProRail, Schiphol en nog vele anderen.


De Redactie Advies Commissie van OTAR stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van de uitgaven samen.


Vragen/ideeën/suggesties kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website. Voor meer informatie zie: www.vib-infra.nl


Haatlandhaven 3, 8260 AE Kampen +31 (0) 38 33 16 444 / www.wijma.com


Het FSC logo staat voor bossen die zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van het FSC. Zoek naar FSC producten.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48