This page contains a Flash digital edition of a book.
“Er vindt een enorme uitholling van onze business plaats.” Dat stelt Pim van der Knaap, al- gemeen directeur van Boskalis Nederland. Volgens hem was de markt niet klaar voor het- geen gevraagd wordt in de grote DBFM- en D&C-contracten. “Er zijn steeds meer risico’s en er wordt steeds lager ingeschreven.” Het feit dat Boskalis – ook in Nederland – terugkijkt op een goed jaar, heeft volgens hem onder andere te maken met het feit dat het bagger- en in- frabedrijf selectief inschrijft. Tekst: Astrid Melger


H


et uitzicht vanuit zijn werkka- mer aan de Rotterdamse Waal- haven is ronduit inspirerend te noemen. Op het moment van het inter- view ligt er een enorme grote zeesleper van Boskalis-dochter Fairmount Marine vrijwel naast het pand en op het terrein worden kleine reparaties aan het mate- rieel uitgevoerd. Van der Knaap: “Ma- terieel van onze SMIT-collega’s voor het verwijderen van de ruim 2.000 ton olie uit de Costa Concordia is hier bijvoor- beeld gemobiliseerd. Dit jaar hebben we zeker al 25 grote schepen hier voor de wal gehad. En deze zomer hebben we onze nieuwste hopper, de Strand- way, met een capaciteit van wel 4500 kuub hier gedoopt. Er gebeurt hier altijd wel iets.” Enthousiasme en trots klinken door in de woorden van Van der Knaap.


Multi-specialist Boskalis – vertegenwoordigd in 75 lan- den en op alle continenten - heeft een goed jaar achter de rug met een netto- winst van 366 miljoen euro op een we- reldwijde omzet van 3,5 miljard euro in 2013. Boskalis Nederland droeg daar- aan een kleine 600 miljoen euro bij. Het bedrijf heeft zo’n 11.000 medewerkers en het internationale hoofdkantoor staat in Papendrecht. De Nederlandse ‘af- deling’ telt 1200 medewerkers en is de meest zelfstandige, met een eigen kan- toor, bedrijfsbureau en HR-afdeling. Van der Knaap: “We zijn weliswaar gelinkt aan het hoofdkantoor, maar werken wel echt zelfstandig. In Nederland zijn we een multi-specialist. We zijn wezenlijk anders dan de generalisten. Wij bouwen


niet alles, maar richten ons heel duide- lijk op een paar dingen die we heel goed kunnen.”


Vol meespelen? Van der Knaap vertelt dat er binnen het bedrijf stevig is nagedacht over de te varen koers na de invoering van de nieuwe contractvormen bij Rijkswater- staat en de daarbij behorende schaal- vergroting. “Wij zijn wel een grote naam, maar als je het hebt over generalis- ten waren wij in omvang toch een rela- tief kleine speler. In natte projecten wa- ren we de grootste en konden we alle grote klussen probleemloos aan. Maar bij de droge projecten waren we voor- al een partner van de generalisten door onze specialisme voor het grondverzet, de grondmechanica en de zandleveran- ties. Toen de rol van de aannemers ver- anderde, er schaalvergroting optrad en er projecten met meer verantwoorde- lijkheid voor de aannemer op de markt


kwamen, rees de vraag: ‘Wat gaan wij doen? Kiezen we voor de onderaanne- mersrol of kiezen we ervoor om vol mee te spelen?”


Reële prijs Het antwoord op die vragen kwam met de overname van MNO Vervat, in december drie jaar geleden. Van der Knaap: “We kozen ervoor om vol mee te spelen, maar wilden wel trouw blij- ven aan onze principes. We wilden nog steeds geen generalist zijn, maar een multispecialist in baggeren en groot grondverzet. We zijn daarnaast een spe- cialist in asfalt, in beton en in grondstof- fenhandel. Dat zijn uiteindelijk de pijlers van ons bedrijf in Nederland geworden.” Binnen die scope kiest Boskalis heel se- lectief de projecten, brengt de risico’s in beeld en schrijft in voor een reële prijs. Iets wat volgens Van der Knaap meer bedrijven zouden moeten doen. “Er zijn steeds meer risico’s en er wordt steeds


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48