This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN


Maxime Verhagen Waar is de ambitie?


Een export- en doorvoerland als Nederland moet continu werken aan z’n infrastructuur. Een laagliggende delta moet blijven investeren in water- veiligheid. Maar tot 2028 gebeurt er te weinig nieuws. De Nederlandse overheid investeert te weinig strategisch in spoor, wegen en kanalen.


Op de infrabegroting voor 2015 en in de planning tot 2028 zie ik gewoon te weinig nieuws. Wachten we af? We lijken de boel te onderhouden zo- dat het nog nét kan. Economisch herstel zal dan ook toenemende files, overvolle sporen en toegenomen wachttijden bij sluizen betekenen.


Met de bestaande middelen wordt door Rijkswaterstaat het maximale gedaan, dat wel. Het grotere probleem is echter dat er te weinig midde- len worden uitgetrokken. We zetten daarmee onze toekomst op het spel. Want we maken strategische investeringen afhankelijk van de voorzich- tige begroting anno nu. En dat doen we elk jaar weer.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Oplossingen zijn er ook. Het gaat om investeringen. Het gaat om vele miljarden. Hoe garandeert de politiek dat die er komen en in een speci- ale ‘spaarpot’ gaan? Wettelijke normen helpen, harde politieke afspraken of fondsvorming ook. Het voormalige FES en het huidige Infrastructuur- fonds waren pogingen om genoeg te reserveren voor infrastructuur. Tot de crisis uitbrak. Dus moet er allereerst iets op een dieper niveau gebeu- ren. Politici moeten ervan overtuigd zijn dat de veiligheid en toekomst van volgende generaties Nederlanders uiteindelijk belangrijker zijn dan de problemen van vandaag.


Nederland is nog lang niet af! Ook in 2040 willen we een economisch vi- tale delta zijn. Ook dan moet het geld voor zorg, onderwijs en veel meer goeds eerst verdiend worden. Dat gebeurt ook dan met export, met eco- nomische activiteit en met een goede internationale concurrentiepositie. En goed beschermd tegen het water. Stijgend water houden we niet te- gen met bezuinigingen. Droge voeten houden heeft continue aandacht en onderhoud nodig.


Kortom, er moet een lange-termijn politiek commitment zijn. Als aan het infra-front niets gebeurt, vernietigen we banen en onze toekomst. Er is nog heel veel te doen. En daarvoor zijn belangrijke politieke beslissingen nodig. En wat meer ambitie.


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014 TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48