This page contains a Flash digital edition of a book.
Modulair bouwsysteem voor Inland


containerterminals


Het NGICT (New Generation Integrated Container Terminals) systeem is een nieuw innova- tief systeem voor de bouw en inrichting van inland containerterminals aan de grote rivieren, kanalen en op haventerreinen. Het is ontworpen door Raadgevend Ingenieursburo F. Koch B.V. en heeft zeer interessante aspecten. Zo biedt het –in vergelijking met reguliere syste- men, lagere investering, een hogere handelingssnelheid, lagere operationele kosten, minder ruimtebeslag, een korte bouwtijd, en een hoog veiligheidsniveau.


H


et containertransport over de West-Europese bin- nenwateren maakt in de komende jaren een enor- me groei door. Daarom zijn er een fors aantal nieu- we containerterminals nodig en zullen een aantal bestaande moeten worden uitgebreid. De gebruikelijke civieltechnische constructie voor een inland containerterminal bestaat uit een loswal binnen het natte profi el van de waterweg (zie fi guur 1).


Afhankelijk van de doorzetcapaciteit wordt het transport op het terminalterrein verricht door ewen mobiele kraan in combinatie met reach stackers (voor de kleinere) en voor de grotere door een grote portaalkraan met een vaste overstek aan de water- zijde boven het schip en aan de landzijde met een wat kleiner overstek voor de handelingen boven de trucks (zie fi guur 2 en 3).


22 Nr.7 - 2014 OTAR fi guur 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48