This page contains a Flash digital edition of a book.
Kouwenberg Infra wint


NSTT No-Dig Award 2014


Kouwenberg Infra heeft met het project ‘Vervangen riolering Papiermolen en Vijzelmolen te gemeente Hoorn’ de NSTT No-Dig Award 2014 gewonnen. De jury noemde het een duidelijk voorbeeld van de mogelijkheden die sleufloze technieken vandaag de dag bieden.


D


e NSTT No-Dig Award wordt door de Nederlandse Vereni- ging voor Sleufl oze Technieken


en Toepassingen (NSTT) periodiek uit- gereikt aan een opdrachtgever, aanne- mer, leverancier of onderzoeker die de ontwikkeling of toepassing van sleufl oze technieken op een bijzondere wijze heeft gestimuleerd.


Genomineerden


De vier genomineerde inzendingen voor de NSTT No-Dig Award 2014 waren: • Gemeente Groningen & BAM Nelis De Ruiter/Nelis Infra Aarsleff: BVP-opdracht Rioolrenovatie Gemeente Gro- ningen


• Kouwenberg Infra, Gemeente Hoorn en HB Adviesbu- reau: Vervangen riolering Papiermolen en Vijzelmolen te Gemeente Hoorn


• Normag: RAM MAX Shaker •


Visser & Smit Hanab & Gasunie: Arch-drilling t.b.v. Gas- unie project Beverwijk-Wijngaarden


Meer informatie over de genomineerde projecten is te vin- den op www.nstt.nl


Combinatie van technieken De jury koos voor het project van Kou- wenberg Infra omdat de opdrachtnemer hier heeft gekozen voor een combina- tie van een specifi eke sleufl oze techniek – gestuurde avegaarboringen – met een andere techniek uit het pallet van onder- gronds bouwen: het afzinken van kleine schachten. De locaties van de werkruim-


te op het maaiveld, waar hinder voor de omgeving ontstaat, zijn nauwkeurig afge- stemd met de mogelijkheden van de in- gezette sleufl oze techniek. Beide tech- nieken zijn goed uitgewerkt en passen goed bij de karakteristiek van het riool- systeem dat moest worden gerealiseerd. Het resultaat is een effi ciënte uitvoering met minimale hinder voor de omgeving.


NSTT No Dig Event, 7 en 8 oktober 2015


In 2015 organiseert de NSTT voor de vierde maal het NSTT No Dig Event. Via de binnen- en buitenbeurs, 2 inlooptheaters (boren en relinen), demonstraties en een congres blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwik- kelingen op het gebied van sleufl oze technieken. Met de unieke boorwedstrijd kunt u van dichtbij ervaren hoe deskundige marktpartijen ervoor zorgen dat de aanleg van uw ondergrondse infra veilig, snel en nauwkeurig gebeurd. Ook de uitreiking van de NSTT No Dig Award 2015 staat op het programma.


Meer informatie: www.no-dig-event.nl Nr.7 - 2014 OTAR


O Nr.7 - 2014TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48