This page contains a Flash digital edition of a book.
WAAROM DUURZAAM HOUT INZETTEN IN GWW PROJECTEN?


Door als opdrachtgever te kiezen voor gecertifi - ceerd hout in GWW projecten stimuleert u duur- zaam bosbeheer. Zo blijft het bos in stand, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.


Daarnaast wordt ‘duurzaam bosbeheer’ zo een onderdeel van uw Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat vele or- ganisaties MVO al belangrijk vinden, blijkt uit het feit dat ve- len ‘duurzaam bosbeheer’ opnemen in hun beleid en daarmee hun bestekteksten voor hout en houtproducten.


De beschikbaarheid van PEFC gecertifi ceerde grondstoffen is groot, zo’n 255 miljoen hectare bos is PEFC gecertifi ceerd en 16.000 bedrijven in de handelsketen na het bos zijn reeds PEFC Chain of Custody gecertifi ceerd om u duurzaam hout en houtproducten te kunnen leveren. Wilt u ook ‘duurzaam bosbeheer’ opnemen in uw beleid? Een voorbeeld van een beleidsverklaring kunt u vinden op www. pefcnederland.nl/beleidsverklaring. Indien een leverancier van u nog niet PEFC Chain of Custody gecertifi ceerd is, kunt u een eenvoudig 8 stappenplan aan het bedrijf sturen: www.pefcnederland.nl/stappenplan. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met PEFC voor een persoonlijk gesprek.


PEFC gecertifi ceerd duurzaam hout gebruiken in producten en projecten doen we gewoon in Nederland, want zo blijft het bos in stand: ook voor de toekomstige generaties. Daar mo- gen we best trots op zijn!


Meer informatie: www.pefcnederland.nl. Het PEFC-keurmerk: 030 693 0040, info@pefcnederland.nl


Met dank aan alle PEFC gecertifi ceerde bedrijven, ook in Nederland.


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48