This page contains a Flash digital edition of a book.
‘ALS JE INNOVATIES IN EIGEN LAND KUNT LATEN ZIEN, IS DAT EEN ENORME KANS VOOR DE EXPORT’


dieper niveau gebeuren. Politici moe- ten ervan overtuigd zijn dat de veiligheid en toekomst van volgende generaties Nederlanders uiteindelijk belangrijker zijn dan de problemen van vandaag.” Verhagen stelt dat Nederland nog lang niet af is. “Ook in 2040 willen we een economisch vitale delta zijn. Ook dan moet het geld voor zorg, onderwijs en veel meer goeds eerst verdiend wor- den. Dat gebeurt ook dan met ex- port, met economische activiteit en met een goede internationale concur- rentiepositie. En goed beschermd te- gen het water. Stijgend water hou- den we niet tegen met bezuinigingen. Droge voeten houden heeft conti- nue aandacht en onderhoud nodig.” Hij pleit voor een lange-termijn politiek commitment en meer ambitie. “Als aan het infra-front niets gebeurt, vernietigen we banen en onze toekomst. Er is nog heel veel te doen. En daarvoor zijn be- langrijke politieke beslissingen nodig. Dat is de reden dat we hier op de stoep van de Tweede Kamer staan.”


Arthur van Dijk


Barbara Visser


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48