This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 7-2014, jaargang 95 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers,


Joost Zonneveld. Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Ger Nagtegaal, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Moeilijke kwestie


Het werk aan de A15 is verworden tot een nachtmerrie voor Ballast Nedam. Het bedrijf sleepte de opdracht van Rijkswaterstaat eind 2012 in de wacht in het A-Lanes-consortium met Strukton, Strabag en John Laing en ging met enorm veel enthousiasme aan de slag. Maar het liep anders dan verwacht. Partijen waar geen contractuele verbinding mee was, hadden een ongekend grote vinger in de pap, wat leidde tot veel meerwerk. Inmiddels is er een verlies van zo’n 100 miljoen euro.


Het project is in mijn ogen tekenend voor de situatie in de wegenbouw. Het gaat al lange tijd slecht en de honger naar nieuwe opdrachten is groot. Marktpartijen schrijven zo scherp mogelijk in om toch maar die felbegeerde aanbesteding binnen te slepen en verliezen daarbij soms de risico’s uit het oog. Topman Erik van der Noordaa van Ballast Nedam onderkende dit probleem al bij zijn aantreden. “De marges zijn zo dun dat een fout direct een verlies veroorzaakt”, stelde hij in De Telegraaf.


OTAR Digitaal


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


en achtergrond-


Het is ook moeilijk die risico’s in te schatten. Opdrachten zijn enorm groot geworden. Pim van der Knaap, directeur van Boskalis Nederland, pleit in het interview dat ik met hem had, voor het opknippen van die grote klussen. Hij ziet liever vijf opdrachten van 200 miljoen, dan een werk van een miljard. Maar hoe ziet de opdrachtgever dat? Wordt het wegennet dan geen lappendeken van allerlei verschillende onderhoudscontracten?


7 2014


jaargang 95 www.otar.nl


Van der Noordaa van Ballast Nedam zei begin deze zomer dat hij ervan overtuigd is een deel van de kosten rond de A15 terug te kunnen krijgen van de overheid. Daarover zijn opdrachtgever en opdrachtnemer in onderhandeling. Maar welke ruimte heeft Rijkswaterstaat daar? Het project is immers Europees aanbesteed? Hoe zullen de andere inschrijvers reageren als het consortium A-lanes een tegemoetkoming in de kosten krijgt? En welke ruimte bieden de Europese toezichthouders? Wat betekent dit voor volgende werken?


A9 GAAsperdAmmertunnel Kabels en leidingen


Directeur Boskalis Nederland pim van der Knaap


PRAKTIJKPROEF AMSTERDAM


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 3


OTAR houdt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Het is een lastige kwestie die vraagt om nieuwe inzichten en nieuwe oplossingen. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt. Laat het mij weten.


redactioneel


Coverfoto: bron GOconnectIT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48