This page contains a Flash digital edition of a book.
mertunnel A9


Voor de aanleg van de te bouwen Gaasperdammertunnel is besloten het tracé voorafgaand aan de bouw van de tunnel vrij te maken van kabels en leidingen (KBL). Bij het leeuwen- deel van de daarvoor noodzakelijke verleggingen is gekozen voor de techniek van gestuurde boringen op een zodanige diepte dat de aanleg van de toekomstige paalfunderingen ongehinderd plaats kan vinden. In totaal gaat het om circa 200 verleggingen, 12 gestuur- de boringen met een lengte van 300-700 meter en het verleggen van circa 1700 meter Nuon warmte transportleidingen.


Tekst: Elbert Achterstraat, projectmanager RWS KBL Gaasperdammer tunnel, elbert.achterstraat@rws.nl


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48