This page contains a Flash digital edition of a book.
‘IN HET BUITENLAND GEBEUREN VERGELIJKBARE DINGEN, MAAR NIET ZO


GROOTSCHALIG EN IN DE PRAKTIJK ALS BIJ ONS’


Drie testfasen


PPA is opgeknipt in drie testfasen. Na iedere fase is er een uitgebrei- de evaluatie. Op basis hiervan wordt besloten al dan niet verder te gaan met de volgende stap.


Fase 1: 2014 - 2015 Test wegkant-systemen: De eer- ste fase van de praktijkproef draait om het verminderen van fi les dank- zij slimme instelling van verkeerslich- ten en toeritdoseerlichten. Het nieu- we systeem zorgt ervoor dat drukte op de wegen beter wordt gespreid, zodat het verkeer nergens echt vast- loopt. De proef vindt plaats op het westelijke deel van de A10-West, van de Nieuwe Hemweg (S101) tot en met de Henk Sneevlietweg (S107).


Test In Car-systemen: Naast de test met de systemen langs de weg is er een test in de auto (In Car). Dit is een test met intelligente systemen voor individuele routeinformatie. Twee consortia voeren de In car-diensten uit voor de Praktijkproef Amsterdam: Arcadis/VID via ‘Amsterdam Mobiel’ en ARS/TNO via ‘Amsterdam Onder- weg’. Zo’n 30.000 deelnemers krij- gen actuele verkeers- en parkeer- informatie in de auto en kunnen op basis hiervan zelf de beste route kie- zen.


Fase 2: 2015 – 2016 In de tweede fase wordt een begin gemaakt met de integratie van het wegkant-systeem en het In car-sys- teem. Daarnaast is er een uitbreiding van het proefgebied.


Fase 3: 2016 - 2017 De derde fase van de Praktijkproef Amsterdam is het volledig samen- brengen van de technologie langs de weg met de systemen in de auto. Op die manier moet één samenhangend systeem ontstaan waarbinnen infra- structuur en auto’s op de weg con- tinu samenwerken om de verkeers- drukte optimaal te verdelen.


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48