This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 15 / juni 2014 / nummer 5


Duoportretten op het schelpenpad


Fotograaf Frans Ohm is van plan om tijdens de Nederlandse Veteranendag in Den Haag foto’s te maken van veteranen met hun partner, kinderen of kleinkinderen. Hij legt zelf uit waarom. “Op veteranendag word ik altijd getroffen door de optocht van bezoekers van het Centraal Station naar het Malieveld. Met name door de veteranen die daar vaak hand in hand of gearmd met een liefhebbende trotse partner, met een kind of kleinkind over het schelpenpad langs de Koekamp naar het terrein van de manifestatie lopen, een defilé in een losse vorm. Ik studeer aan de Fotoacademie in Rotterdam en zou, mede in het kader van mijn studie, graag een serie duoportretten maken van veteranen met hun partners, kinderen of kleinkinderen. De bedoeling is uit te laten komen hoe belangrijk de achterban van de veteraan is en hoe er sprake is van wederzijdse trots en steun. Hiertoe richt ik een kleine studio in langs het schelpenpad. Op 28 juni kunt u dus door mij benaderd worden met het verzoek of ik u mag portretteren. Ik hoop van harte op uw medewerking. U houdt er zelf ook een bijzondere foto aan over”, aldus fotograaf Ohm.


Info: Frans Ohm, e-mail: fransohm@ziggo.nl of tel 06-55371107 Punt Uit!


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 088-3340050 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen tel: 024-3600974, e-mail: checkpoint@veteranen.nl


Redactie: Gielt Algra, Christ Klep, Dick Schaap en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Aan dit nummer werkten mee: Brinkhoff & Mögenburg, Wim van den Burg, Charlene Cloo, Martin Elands, Maarten de Groot Fotografie, Irene Hansen, John van Heijst, Hille Hillinga, Barry Hofstede, Richard van Klink, ministerie van Defensie, Doede Keuning, Gerrie Koops, William Moore, Jos Morren, Sebastiaan Nederhoed fotografie, Bernard Oude Nijhuis, Martin Roemers, Birgit de Roij, Hein Scheffer, Jan Schoeman, Michelle Schut, Koos Sol, Annemarie Stootman, Karin Stroo, Tjeerd de Vries, Leon Wecke, Marleen Wegman en Jarg Woldhuis


Omslag: zie pag. 2 Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen


Plaatsing personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: QV Uitgeverij t.a.v. Lynn Willemsz Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen, tel: 024-3607706, e-mail: info@qvuitgeverij.nl, internet: www.qvuitgeverij.nl


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


In Checkpoint 6-2014 (vanaf 25 juli) o.a.: Honderd jaar na WO I • Slagveldtoerisme • Verslag Nederlandse Veteranendag


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl


JUNI 2014 63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65