This page contains a Flash digital edition of a book.
AFGHANISTANVETERAAN HERWINT VRIJHEID DANKZIJ HULPHOND


Door: Jan Schoeman Foto’s: Karin Stroo


Mister heet hij, de trotse koningspoedel van tweeënhalf jaar oud. Het is dankzij Mister dat Afghanistanveteraan Trevor Veira (34) stukje bij beetje zijn vrijheid herwint. En eveneens dankzij Mister voelt Trevors vrouw Patricia (35) dat zij er niet langer alleen voor staat.


Slapen met H


et is 2006 als korporaal der eerste klasse Trevor Veira naar Afghanistan wordt uitgezonden. Hij


werkt er in de logistiek, onder meer op het vliegveld van Kandahar en in Kamp Holland. “Net als veel collega- veteranen kijk ik met gemengde gevoelens terug op die uitzending. Enerzijds kon ik daar onder moei- lijke omstandigheden doen waarvoor ik was opgeleid en heb ik er echte kameraadschap ervaren. Maar er gebeurden ook minder plezierige dingen, zoals raketinslagen en een vrachtwagenongeluk”, blikt Trevor terug. “Aan dat ongeluk heb ik ern- stig rugletsel overgehouden. Ik heb mijn uitzending nog wel afgemaakt, maar in 2007 moest ik de dienst verlaten.”


Isolement Trevor gaat aan de slag bij Martinair,


Trevor en Patricia Veira met hulphond Mister. 26 JUNI 2014


maar als vanwege zijn rugletsel in 2010 ook zijn benen uitvallen, komt hij thuis te zitten en wordt uitein- delijk in 2012 volledig afgekeurd. “Omdat ik lichamelijk steeds minder kon doen, kreeg ik steeds meer tijd om na te denken. Met nachtmerries en flashbacks als gevolg. Ik had in die periode een heel kort lontje. Ik was niet zozeer bang voor de wereld om me heen, maar veel meer voor wat ik die wereld zou kunnen aan- doen. Ik leefde op gespannen voet met de wereld, maar vooral ook met mezelf. Op een gegeven moment durfde ik amper nog naar buiten en kwam eigenlijk nergens meer. Een behoorlijk isolement dus.” Bij Trevor wordt een posttraumatisch stress syndroom (PTSS) vastgesteld. Samen met zijn ernstige rugklachten leidt dat tot een militair invaliditeitspen- sioen op zowel geestelijke als licha- melijke grond. Trevors vrouw Patricia vertelt over die periode: “Dat was een hele zware tijd. Ik kwam nauwelijks meer tot rust en sliep voortdurend met


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65