This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 5P01 Ex-kpl schr Wim Puijk


zoekt zijn oude dienstmak- ker kpl VGMRRRMNT Wil Damen. Zij hebben in de periode 1954-’57 samen gediend bij VSQ 4 (Aven- gers). Damen kwam oor- spronkelijk uit Arnhem. Reacties: W. Puijk, Azuriet- straat 17, 6534 ZE Nijmegen, tel: 024-3560262, e-mail: w.puijk5@upcmail.nl.


5P02 Jan Zwaga (1883-1962) heeft zich op 14-jarige leeftijd bij de marine aange- meld. Na het voltooien van zijn opleiding op de kweek- school in Leiden heeft hij tot 1904 als matroos gevaren,


Westerkampen 28, 7722 TK Dalfsen, tel: 0529-482158, e-mail: adzwaga@planet.nl.


5P03 Deze foto is genomen in het slaapverblijf van maten van de Karel Doorman, R 81 (1958-’62). Fred Bernhard


5P05 Deze foto is genomen in 1959-’60 in Nieuw-Guinea van de voetbalwedstrijd van de politie van Sorong tegen het team van Hr.Ms. Amsterdam. Fred Langedijk zit gehurkt rechtsonder op de foto. Wie zijn de andere spelers? Reac- ties: F. Langedijk, Wielingenstraat 10, 1784 JE Den Helder, tel: 0223-632925, e-mail: langedijk10@icloud.com.


vraagt zich af waar deze collega’s van toen gebleven zijn. Reacties: F. Bernhard, President Allendelaan 645, 1068 VN Amsterdam, tel: 020-6117327, e-mail: f.bernhard.1@kpnmail.nl.


5P04 Martje Oosterhof-Kooi zoekt haar halfzus (en de dochter van haar halfzus), geboren op Bandoeng rond 1935-’40 toen hun vader Hendrik Kooi (geb. 19 dec 1906 te Ezinge, Groningen) daar als militair gestati- oneerd was. Kooi is met Hr.Ms. Johan de Witt vanuit Amsterdam vertrokken naar


veelal in Ned.-Indië. In dat jaar is hij ontslagen vanwege antimilitaire karaktereigen- schappen. Zijn kleinzoon zoekt (achtergrond)informa- tie over deze periode. Daar zijn opa later voorzitter werd van een (katholieke) vak- bond voor transportarbeiders zoekt hij ook informatie over de Marinebond, want moge- lijk is hij daar ook actief geweest. Tevens zoekt hij informatie over Rein Polder, die samen met zijn opa heeft gevaren. Reacties: A. Zwaga,


58 JUNI 2014


Batavia. Het gezelschap bestond uit 38 personen, onder wie Lowes, De Graaf en De Lange. Ze werden uitgezwaaid door sgt Pister en ltn Van den Heuvel. Op de foto staat Kooi (l) met de fam Oostrom en de ver- moedelijke relatie van hem. De halfzus is rond 1967, met haar dochtertje, bij de ouders van Oosterhof-Kooi in Niezijl geweest. Reacties: M. Oosterhof-Kooi, Valken- laan 41, 2623 HM Delft, tel: 015-2573590, e-mail: r.oosterhof44@ziggo.nl.


5P06 Martin van der Velden zoekt namens Ed Heyden informatie over de militaire arts dokter Van Ha(a)ren. Van Ha(a)ren was in 1948-’49 in


Semarang, Ned.-Indië. Hij was arts in het Juliana Militair Hospitaal en ook verbonden aan de Tijger- brigade van de B-Divisie. Reacties: M. van der Velden, Parkhof 14, 6717 EH Ede, tel: 0318-639635, e-mail: martin- vandervelden@hetnet.nl.


5P07 John La Cordt Dillie, auteur van de autobiografie Eens Marinier,…, waarin hij schrijft over zijn jeugd, zijn diensttijd als marinier en de


dodenspoorlijn vraagt zich af of er nog overlevenden van de Birmaspoorlijn zijn. Hij wil graag met hen in contact komen. Reacties: J. La Cordt Dillie, PC Hooftplein 52, 3842 HD Harderwijk, tel: 0341-419811.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65