This page contains a Flash digital edition of a book.
Overleden 5O01 Op 28 januari jl. is Peter


van der Veeke overleden. Van der Veeke heeft van 1960- ’62 als hofmeester op Biak, Nieuw-Guinea gediend. Hij was drager van het Nieuw- Guinea Herinneringskruis. Correspondentie: mw A. van der Veeke-Janssen, Dr. J. Schoutenlaan 128, 3145 SZ Maassluis.


5O02 Op 11 februari jl. is Jacobus Verdonk overleden. Verdonk heeft van 1946 t/m ’47 gediend als marn 1 OVW bij de Indië-Compagnie G 2 bij de Inbat Mitrailleur sectie. Hij diende met kap Strijbosch, ltn Van Staveren, Lankmeijer, Van Duinhoven, sgt Ap Zwiers, Frits Munte- naar, Mommers, Sjuul Twee- ten, Arie Tofijn, Versteeg en Jan Stroobach, jeugdvriend uit de Zaan. Verdonk was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946 en ’47. Corresponden- tie: M. de Wolff-Verdonk (dochter), Kerkstraat 3, 6665 CD Driel.


5O03 Op 5 maart jl. is J.J.J.M. (Koos) Weidema op 76-jarige leeftijd overleden. Weidema heeft van april 1958 tot juni 1959 als marinier gediend in Nederlands Nieuw-Guinea. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herinnerings- kruis. Correspondentie: mw J.E.M. Weidema, Pelserstraat 105, 6041 JT Roermond.


5O04 Op 10 maart jl. is W. Goudappel overleden. Goudappel heeft gediend van 1946-’49 als sld OVW in Ned.-Indië bij 1-3 RI. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47, ’48 en ’49 en het Draaginsigne Vetera- nen. Correspondentie: Dhr. Goudappel (zoon), Adam Schuurmanstraat 2, 1785 JW Den Helder.


5O05 Op 4 april jl. is oud- marinier P.P.J. Bernhards overleden. Bernhards diende


in 1959-’60 in Ned. Nieuw- Guinea. Correspondentie: E. Bernards-Smit, Beatrixstraat 42, 5451 ZD Mill.


5O06 Het bestuur van de Commissie Lief en Leed COM Overijssel maakt met leedwezen bekend dat op 16 april jl. oud-marinier J. Luisman uit Bergentheim op 76-jarige leeftijd is overleden. Luisman was drager van het Nieuw-Guinea Herinnerings- kruis en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: J. Luisman, Van der Duyn van Maasdamstraat 16, 7691 AD Bergentheim.


5O07 Het bestuur van de Stichting Militaire Presta- tie Tocht te Paard MPTTP maakt met leedwezen bekend dat op 26 april jl. medeoprichter van de stich- ting ritmeester KL b.d. Arent Modderman is overleden. Voor de stichting was Mod- derman een echte ‘militaire paardenman’, die na zijn uittreden uit het bestuur nog intens meeleefde met de stichting en haar, samen met zijn echtgenote, nog voorzag van zeer deskundige advie- zen. Correspondentie: Stich- ting Militaire Prestatie Tocht te Paard MPTTP, Simon Vestdijkstraat 23, 6708 NW Wageningen.


5O08 Het bestuur van de Commissie Lief en Leed COM Overijssel maakt met leedwezen bekend dat op 12 mei jl. G. Hertsenberg is overleden. Hertsenberg was Indiëveteraan, heeft gediend in Soerabaja en heeft de tweede politionele actie mee- gemaakt. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede. Op zijn laatste weg is hij begeleid door leden van de Stichting Veteranen Har- denberg en door leden van het Contact Oud Mariniers Overijssel. Correspondentie: Mw. M. Hertsenberg-Pieper, Dokter Willemslaan 66, 7776 CB Slagharen.


5O09 Het bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op maandag 19 mei jl. matroos 1e klasse b.d. E.Th. Kraak is overleden. Kraak was drager van het Bronzen Kruis, het Oorlogs- Herinneringskruis met de gespen Krijg ter Zee 1940- 1945, Javazee 1941-1942, Middellandse Zee 1940-1945 en Oost-Azië-Zuid Pacific 1942-1945, het Ereteken voor Orde en Vrede met de gesp 1945, het onderschei- dingsteken voor Langdurige Trouwe Dienst bij de Konink- lijke Marine in Brons en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: P. Kuipers (dochter), Tollensstraat 5, 2321 XJ Leiden.


5O10 Op 22 mei jl. is verzets- strijder en Engelandvaarder Willem Adriaan Otto Ligthelm overleden. Ligthelm was flying officer van The Dutch Division of the Royal Air Force, vliegenier Koninklijke Luchtmacht en gezagvoer- der Aero Holland. Hij was


drager van het Kruis van Verdienste, het Oorlogs- Herinneringskruis, het Ver- zetsherdenkingskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede 1947-’48, de Defence Medal 1945, de British War Medal en de British Victory Medal. Correspondentie p/a: Monuta Schenk, Postbus 8231, 3009 AE Rotterdam.


Boeken en tijdschriften 5B01 André Koning heeft


onlangs in eigen beheer een boek uitgegeven, getiteld: Zes maanden Balkan, ISBN 9789082222203. Het boek gaat over de periode van oorlog in voormalig Joego- slavië. Van november 1993


5B02 Onlangs is het Jaarbericht over 2013 van de Oorlogs- gravenstichting gepubliceerd, een uitgave van 96 pagina’s en geïllustreerd met full colour foto’s. De inhoud betreft o.a. de ereplicht om bij voortduring oorlogsgraven te onderhouden en het initi- atief om de aandacht voor het individuele oorlogsgraf in de maatschappij te ver- ankeren door het project voor scholen ‘Adopteer een oorlogsgraf’. Het jaar- bericht wordt automatisch toegestuurd aan begunsti- gers van de stichting. Op de website www.ogs.nl kunt u zich op de hoogte stellen van recente activi- teiten en het begunstiger- schap. Ook kunt u er het Slachtofferregister raadple- gen. Op de website


www.eenlevenverloren.nl kunt u verhalen van Neder- landse oorlogsslachtoffers lezen. Oorlogsgravenstichting, Postbus 85981, 2508 CR Den Haag, tel: 070-3131080, e-mail: info@ogs.nl.


JUNI 2014 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65