This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies


5R01 Reünie 3-10 RI. Datum: 5 juli 2014.


Locatie: Boerke Mutsaars te Tilburg. Info en aanmelding: F. van Spreuwel, tel: 0411-621151 of 06-48921086, e-mail: fransvanspreuwel@hotmail. com.


5R02 Reünie 7e Afd. Veld- artillerie OVW.


Datum: 22 augustus 2014. Locatie: Art. Schietkamp De Knobbel te Oldebroek. Info: T.C. v.d. Aart, Bego- niastraat 69, 3772 HB Bar- neveld, tel: 0342-414672, e-mail: t.aart7@upcmail.nl.


5R03 Varende reünie WO II- veteranen koopvaardij en KM, incl. partners, nabestaanden/ begeleiders en belangstel- lenden.


Datum: 26 augustus 2014. Locatie: Willemskade hoek Veerhaven te Rotterdam (embarkeren). Info en aanmelding: Stichting Koopvaardijpersoneel 1940- 1945, p/a Meeuwensingel 114, 3121 XN Schiedam, tel: 010-2470570, e-mail: marja.tromp@planet.nl.


5R04 Reünie 43/112 Pantser- geniecompagnie.


Datum: 30 augustus 2014. Locatie: Prinses Margriet- kazerne te Wezep. Aanmelding (vóór 6 juli) via webformulier: website: www.112pagncie.webs.com; info (Facebook): Reunie43/ 112 Pagncie 30 augustus 2014 of e-mail:


reunie43_112pagncie@hot- mail.com.


Herdenkingen 5H01 Herdenking gevallenen


en slachtoffers in Nederlands- Indië.


Datum: 14 augustus 2014. 54 JUNI 2014


Locatie: Indiëmonument in het Broersepark te Amstel- veen (aanvang: 19.20 uur). Info: Conchita Willems, bestuur Stichting Herden- king Gevallenen en Slacht- offers in Nederlands-Indië, tel: 06-25565252, e-mail: st.indieherdenkingamstel- veen@gmail.com, website: www.indieherdenkingam- stelveen.nl.


5H02 Herdenking slachtof- fers die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Indië zijn gevallen en oorlogs- kampslachtoffers te Harden- berg.


Datum: 15 augustus 2014. Locatie: Indiëplantsoen, aan de Vecht, nabij cultureel centrum De Voorveghter te Hardenberg, (aanvang: 19.30 uur).


Info: Stichting Indiëmo- nument Hardenberg, Chris Somsen, tel: 0523-683518, e-mail: chrissomsen@gmail. com, website: www.indie- monument-hardenberg.nl.


5H03 Herdenking gevallenen Zuidoost-Azië 1941-1949. Datum: 15 augustus 2014. Locatie: Indiëmonument Blijdensteinpark te Enschede (aanvang: 10.15 uur). Info: Hans Freiboth, tel: 0546-492944, e-mail: frei- both@home.nl.


5H04 Herdenking omgekomen Venlose militairen in 1945- 1950 in Ned.-Indië.


Datum: 17 augustus 2014. Locatie: processiepark aan de St. Urbanusweg te Venlo (aanvang plechtigheid: 11.00 uur), aansluitend kransleg- ging bij het monument naast de kapel van Genooi. Info: Comité Indië Monu- ment Venlo, W.J.L. Holla, e-mail: wielholla@home.nl.


5H05 Herdenking gesneuvelde Indië- en Nieuw-Guineamilitai- ren uit Friesland 1945-1962. Datum: 27 augustus 2014. Locatie: Rengerspark te Leeuwarden (aanvang: 19.00 uur).


Info en aanmelding (orga- nisaties en personen die een krans of een bloemstuk willen leggen, wordt ver- zocht dit tijdig te melden): J. Hoogsteen, Oostenstein 14, 9291 GR Kollum, tel: 0511- 451764, e-mail: jakobhoog- steen@knid.nl.


Tentoonstellingen


en musea 5T01 T/m 28 september 2014 presenteert de Stichting Vete- ranenkunst in Museum Bron- beek in Arnhem een expositie van kunst door veteranen. De expositie Na de missie: de kunst van het verwerken toont ruim zestig tekeningen, schilderijen, beeldhouwwer- ken en installaties, gemaakt door veteranen naar aan- leiding van hun ervaringen tijdens hun uitzendingen naar Nederlands-Indië en Korea tot en met de mis- sies naar Cambodja, Irak en Afghanistan. Hun werk is tegelijkertijd aanknopings- punt voor gesprek, dat leidt tot erkenning en waardering. Geopend: di t/m zo 10.00- 17.00 uur. Entree met vete- ranenpas: gratis. Museum Bronbeek, Velperweg 147 6824 MB Arnhem, tel: 026- 3763555, website: www. bronbeek.nl.


5T02 Tot 8 maart 2015 is de expositie Van Huis en Haard – Airborne Memories te zien in het Airborne Museum in Oosterbeek. In septem- ber 1944, na de Slag om Arnhem, beveelt het Duitse opperbevel de complete evacuatie van de bevolking van Arnhem en omstreken. De tentoonstelling vertelt het ingrijpende verhaal van deze vluchtelingen en hun beleve- nissen tijdens de evacuatie, de bevrijding elders in mei 1945 en hun terugkeer huis-


waarts in de periode erna. Geopend: ma t/m za 10.00- 17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur. Entree met


veteranenpas: € 7,50 (i.p.v. € 8,50). Airborne Museum ‘Hartenstein’, Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, tel: 026-3337710, website: www.airbornemuseum.nl.


5T03 Van 28 augustus t/m 18 september is in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek de reizende expositie Routes of Liberation te zien. De tentoonstelling biedt een multi-perspectieve kijk op de moderne Europese


geschiedenis. De tentoonstel- ling onderzoekt hoe we onze vrijheden in de afgelopen eeuw verloren, hoe we onze persoonlijke vrijheden weer terugwonnen en vraagt wat we moeten doen om deze vrijheden te behouden in de toekomst. Geopend: ma t/m za 10.00-17.00 uur; zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur.


Entree met veteranenpas: € 5,- (i.p.v. € 10,-). Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945, Wylerbaan 4, 6560 AC Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdingsmuseum.nl.


5T04 Van 4 juli 2014 tot 1 maart 2015 is de expositie Van Tienakker tot de Over- steek. Bevrijding van het Land van Maas en Waal 1944-1945 te zien in Museum Kasteel Wijchen. De tentoonstelling sluit aan bij de 70-jarige herdenking rondom operatie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65