This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Opening ontmoetingsruimte voor veteranen bij het Regiment Genietroepen


Op 27 mei werd tijdens de jaarlijkse Wapendag van het Regiment Genie- troepen op de Van Brederodekazerne in Vught een ontmoetingsruimte voor veteranen geopend. De opening werd verricht door brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer (voorzitter Veteranen Platform) en de jongste genieveteraan, soldaat 1 Georgey de Bock, 20 jaar en recent teruggekeerd uit Mali. De regimentscom- mandant, kolonel Gerrit van Cooten, ging in zijn toespraak in op de rol van regimenten bij de veteranenzorg. “Goede veteranenzorg gedijt in de boezem van ons regiment, waar kameraadschap en verbondenheid niet alleen groot wor- den geschreven, maar vooral ook groots worden beleefd. Lief en leed worden binnen ons regiment gedeeld, in goede en slechte tijden; het onderling vertrou- wen is er groot evenals het besef van onderlinge afhankelijkheid en dat je voor elkaar moet zorgen. Daarom is deze ontmoetingsruimte toegankelijk voor alle regimentsleden en degenen die zich met hen en het regiment verbonden voelen. Juist in die sfeer zal iedere veteraan zich thuis en veilig voelen. Of het nou een


genieveteraan is of een veteraan van een ander Defensieonderdeel, want ook die zijn meer dan welkom.” De ontmoetings- ruimte kreeg de symbolische naam De


Brug en is onderdeel van het Huis van het Regiment Genietroepen, gelegen aan de Lunettenlaan 102 in Vught. (TdV)


Veteraneninstituut ontvangt legpenning van VOMI Nederland


Onder toeziend oog van het bestuur van het Veteraneninstituut en het bestuur van VOMI Nederland is op woensdag 26 februari de VOMI legpenning (nummer 12) uitgereikt aan de Stichting het Vete- raneninstituut (Vi). Dat gebeurde in de vergaderzaal van het Vi door de voorzit- ter van VOMI Nederland, Leen Noordzij. Hij overhandigde de hoogste waardering die er binnen VOMI Nederland bestaat aan de voorzitter van het Veteraneninsti- tuut, Gerrit Valk. Op de bijbehorende oorkonde staat vermeld: ‘Wegens de kundige en enthousiaste inzet bij de uitvoering van het Defensiebeleid op het gebied van erkenning, waardering en zorg voor veteranen sinds de oprichting in 2000. Daarin bij voortduring een veilige basis,


6 JUNI 2014


dienstverlener en informatiebron voor veteranen en hun familieleden én een intermediair voor allen die beroepsmatig werkzaam zijn voor en met veteranen. De bewonderenswaardige toewijding en betrokkenheid die alle medewerkers van het Veteraneninstituut daarbij door de jaren heen hebben getoond.’ Om de kern van de zaak kort en bondig samen te vatten staan op de VOMI legpenning de steekwoorden vermeld: Inzet en Betrok- kenheid.


In zijn dankwoord gaf Vi-voorzitter Valk aan dat het een grote eer en genoegen was om deze bijzondere waardering te mogen ontvangen en dat de VOMI leg- penning met oorkonde een prominente plaats zouden krijgen op het Vi. (CC)


Foto: Charlene Cloo


Foto: Bernard Oude Nijhuis


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65