This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win boek Ridder MWO Marco Kroon


Deze maand stelt UHB uitgevers drie exemplaren van het boek Leiderschap onder vuur en drie exemplaren van het boek Danger Close, allebei geschre- ven door Ridder MWO Marco Kroon, beschikbaar om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye


Kruiswoordraadsel


Horizontaal: 1 spel 6 vleesgerecht 11 toiletgerei 12 koordans 14 troefkaart 15 voorzetsel 17 spraakleer 20 de onbekende 21 boogbal 23 vogel 24 deel v.d. week 25 land in Azië 27 lidwoord 28 en dergelijke 29 tijding 30 schuld 32 machinemens 34 zang- noot 35 aan zee 37 goede eigenschap 40 afkeer 44 spoorstaaf 46 als onder 47 klein kind 48 rustteken 50 vierhandig zoogdier 51 boef 54 Europeaan 55 stoom- schip 56 opossum 58 selenium 59 trekgat 60 een zekere 61 ontkenning 63 ondier 64 rangtelwoord.


Verticaal: 1 buiten gevaar 2 rooms-katholiek 3 pasvorm 4 toestand van razernij 5 snack 6 tuingerei 7 verbond 8 watering 9 reeds 10 visgerei 13 pl. in Gelderland 16 gevan- genis 18 echtgenoot 19 uitgestorven vogel 20 grappenmaker 22 verfrissing 24 aanwijzend vnw. 26 vent 29 bijbelse figuur 31 spuugzat 33 mop 36 vis 37 inzin- king 38 vogel 39 natuurverschijnsel 40 uiting v. verdriet 41 eikschiller 42 steen- soort 43 epiloog 45 lokspijs 49 onderricht 51 prooi 52 naaldboom 53 gereed- schap 56 vervoermiddel 57 afslagplaats bij golf 59 met name 62 voegwoord.


1 2 11 15 16 21


Als u de kruiswoordpuzzel hiernaast hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 25 juli op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijs- vraag 5a’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl. Vergeet dan niet uw adres te vermelden. Over de uit- slag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 3 De oplossing van prijsvraag 3 in Check-


point 3-2014 luidt The lucky one. Een exemplaar van het boek Een kwestie van zelfbehoud gaat naar J. de Rode uit Gro- ningen, J.R. Koelemaij uit Purmerend, S. van der Berg uit Utrecht, E.G. Hayes uit Lexmond en B. Schotanus uit Nije- mirdum.


30 JUNI 2014 25 30 34 36 44 45 50 55 59 63 56 60 64


© www.puzzelpro.nl 40 7 63 29 54 43 18 51 25 32 37


61 51 37 38 39 46 52 40 41 47 53 57 62 48 54 58 22 26 31 17 23 27 28 32 33 35 42 49 43 29 18 3 4 5 12 13 19 24 6 7 8 9 14 20 10


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65