This page contains a Flash digital edition of a book.
één oog open


één oog open. Je ziet dat het met je partner steeds slechter gaat, maar de zorg voor onze drie kinderen en mijn eigen werk gingen wel gewoon door. We hebben hulp gezocht, maar de begeleiding vanuit de landmacht noch de hulp vanuit Stichting de Basis heeft ons gebracht wat we ervan hoopten. Uiteindelijk werd ik actief bij de Stichting Veteranen Amsterdam. Vooral het lotgenoten- contact binnen het inloophuis van de stichting heeft ons goed gedaan. Via die weg hoorden we voor het eerst van de Stichting Hulphond Neder- land en het werk dat ze doen.”


Enthousiast Eind 2012 komen Trevor en Patricia


in contact met de Stichting Hulp- hond Nederland. “In eerste instantie was ik behoorlijk afwachtend, zo van: we zien wel. Ik had me vooraf ook nauwelijks in het fenomeen hulphond verdiept. Ik wilde eerst zelf ervaren hoe dat ging met zo’n hond en daarover mijn eigen mening vormen”, herinnert Trevor zich.


uit te laten. In het begin waren dat hele kleine rondjes, maar geleidelijk aan werden ze groter. De eerste keer dat ik weer een supermarkt inging, dat was een enorme overwinning op mezelf!” Hij vervolgt: “Soms zie je de hond uren niet, maar Mister registreert het feilloos als ik onrustig word of gespannen ben. Zelfs als ik slaap. Als ik een nachtmerrie heb, merkt hij dat en maakt hij me wakker. En als dat niet snel genoeg lukt, dan wekt hij Patricia, die mij dan vervolgens wakker kan maken. Weet je, het is niet zozeer het stressniveau dat door de hulphond daalt, maar je kunt gewoon zelf veel meer aan. Ik merk dat bijvoorbeeld heel goed met auto- rijden. In situaties waarin ik vroeger zou zijn ontploft, denk ik nu: ach, het zal allemaal wel. Ik ben veel rus- tiger met mijn hond in de auto.”


Zorgverzekering Met de komst van Mister verandert


ook het leven van Patricia en de kin- deren. “Er ging een nieuwe wereld


van autisme. Het is prachtig om te zien hoe Mister ook dat registreert en hoe rustig Nathan ervan wordt als de hond hem opzoekt. Ja, het is een wereld van verschil sinds Mister bij ons is; nu functioneren we weer als gezin. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik de kar nu niet meer alleen hoef te trekken en bepaalde dingen aan Mister kan overlaten. Deze hond is voor ons een eerste levensbehoefte en ik zou het dan ook een hele goede zaak vinden als zorgverzekeringen de opleiding van deze honden zouden vergoeden. Dan zouden meer vetera- nen de beschikking over zo’n hond kunnen krijgen. Dat scheelt heel veel sociale en maatschappelijke ellende, met alle financiële en emotionele kosten die daarvan het gevolg zijn”, concludeert Patricia. Trevor vult aan: “Vóór de komst van Mister zat ik dagenlang tussen vier muren en voelde ik me buitenspel gezet. Als gevolg van de PTSS raakte ik in een isolement. Die PTSS is natuurlijk niet over, maar met Mister erbij durf ik de deur weer uit – dank- zij hem krijg ik stukje bij beetje mijn vrijheid terug.”


‘Mister registreert het feilloos als ik onrustig word of gespannen ben’


Er volgde een eerste kennismaking met Mister. Die was op dat moment nog in opleiding, maar na afronding daarvan deed Mister op 16 mei 2013 zijn intrede in huize Veira. Inmid- dels is Trevor wild enthousiast over zijn hulphond: “Ja, er veranderde heel veel met de komst van Mister en dat gebeurde al heel snel. Omdat ik de hond zelf moet verzorgen, moest ik dus ook wel naar buiten om hem


voor me open. Ik heb nu veel meer rust en durf Trevor nu ook makke- lijker alleen te laten. Het afgelopen jaar heb ik hem enorm zien opleven. Hij gaat nu weer naar dingen als schoolzwemmen of uitvoeringen van de kinderen. Mister is zoveel méér dan een hulphond, hij is een volwaardig gezinslid en dat ervaren onze kinderen ook zo. Onze zoon Nathan heeft PDD-NOS, een vorm


Bij deze Checkpoint vindt u een bijlage met acceptgirokaart om geld te storten t.b.v. de Stichting Hulp- hond. Generaal b.d. Peter van Uhm is ambassadeur van Veteranenhond bij stichting Hulphond Nederland. Hij zegt: “Mensen die de vreselijke consequenties van een vredesmissie ervaren, verdienen het om een hulp- hond te krijgen.”


Als de bijlage ontbreekt of als u alleen de digitale versie van Check- point leest, kunt u uw donatie over- maken op Giro 241 t.n.v. Veteranen- hond, Apeldoorn (IBAN: NL 47 INGB 0000000241; s.v.p. betalingskenmerk 5000 0343 0000 2014 vermelden.) Voor meer informatie, tel: 055- 3554039.


JUNI 2014


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65