This page contains a Flash digital edition of a book.
VEREENVOUDIGDE INLOGPROCEDURE EN EXCLUSIEVE TOEGANG TOT ARTIKELEN EN BEELDMATERIAAL


Lees Checkpoint (ook) digitaal!


Het is nu nóg eenvoudiger geworden om de digitale Checkpoint te lezen. Dat geldt voor alle veteranen, jong of oud, postactief of in werkelijke dienst en in binnen- of buitenland. Voortaan hoeft alleen nog maar het veteranenpasnummer (of peoplesoftnummer) als inlognaam ingevuld te worden en als wachtwoord Checkpoint (met hoofdletter). De digitale versie biedt vanaf nu exclusieve extra’s, zoals de internetrubriek Intercheck en foto’s en filmpjes.


Als u in de App Store of Play Store zoekt op Checkpoint, staat de app van het


veteranentijdschrift bovenaan. Als u op het icoontje (logo) van Checkpoint klikt, krijgt u het linker scherm.


U klikt op inloggen en komt dan op het rechter scherm.


S


inds januari 2013 verschijnt naast de papie- ren Checkpoint ook een digitale versie van het maandblad. Deze digitale editie is gelijk aan de papieren versie, maar biedt veel extra’s. Zo wor- den digitale lezers eenvoudig doorgelinkt naar websites met aanbiedingen speciaal voor veteranen op het gebied van onder meer reizen, boeken, cd’s, dvd’s en verzekerin- gen. Maar er zijn ook links naar filmpjes en websites met achtergrondinformatie over de onderwerpen in Check- point. Kortom, de digitale Checkpoint informeert u nog vollediger over alles wat voor veteranen interessant is.


Exclusieve toegang


Lezers van de digitale versie van het veteranentijdschrift hebben vanaf nu bovendien exclusief toegang tot bepaalde artikelen, foto’s en filmpjes. Zo is de internetrubriek Inter- check voortaan niet meer in de papieren versie te lezen, maar die wordt als bonus toegevoegd aan de digitale ver- sie. En speciaal voor de digitale lezers is de trailer van de


nieuwe documentaire Helden beschikbaar (zie pag. 16 en 17). Deze documentaire, waarin vier dragers van dapper- heidsonderscheidingen worden geportretteerd, wordt pas later dit jaar vertoond op verschillende tv-zenders.


Hoe logt u in? Waar voorheen verschillende procedures gol-


den voor veteranen in en uit dienst en vetera- nen in Nederland en in het buitenland, is deze nu gelijk voor alle veteranen. U hoeft voortaan alleen nog maar uw veteranenpasnummer (of peoplesoftnummer) als inlognaam in te vullen en Checkpoint (met hoofdletter) als wacht- woord.


Ook niet-veteranen kunnen de app van Check- Intercheck


Websites over (dapperheids)onderscheidingen


Door: Wim van den Burg


Onlangs kregen vier militairen een dapperheidsonderscheiding uitgereikt (zie pag. 5) Drie van hen kregen het Bronzen Kruis, één het Kruis van Verdienste. Wat is het verschil eigenlijk en hoeveel verschillende dapperheidsonderscheidingen zijn er? De antwoorden kunt u vinden op de website www.lintjes.nl, de officiële website van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Daarnaast is er de site Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen van Erik Müller. De redactie nam een kijkje op beide websites.


D


e website www.lintjes.nl heeft zoals je mag ver- wachten een profes- sionele uitstraling. U


vindt er behalve een gedetailleerde beschrijving van alle koninklijke onderscheidingen ook achtergrond- informatie over de geschiedenis van het stelsel en van het huidige deco- ratiestelsel. Op de overzichtelijke startpagina vinden we de volgende rubrieken: Onderscheidingen, Voor- dragen, Achtergrond, Download en Contact. De rubriek Onderscheidin- gen biedt onder de noemer Andere onderscheidingen een overzicht van de volgende dapperheidsonderschei- dingen: de Erepenning voor Mens- lievend Hulpbetoon, de Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis. Ook vindt u hier informatie over de rol van de Commissie Dapperheids- onderscheidingen en de minister van Defensie die de voordracht aan het staatshoofd verzorgt. Natuurlijk ont- breekt ook de Militaire Willems-Orde (MWO) niet. In de rubriek Onder- scheidingen vindt u eveneens alles over de MWO. In de rubriek Download vindt u drie belangrijke brochures: Ere wie ere toekomt, Het Nederlandse decoratie- stelsel en De draagwijzer, die beschrijft hoe elke onderscheiding dient te worden gedragen. Daar- naast kunt u er enkele persberichten


en Staatscouranten downloaden, evenals het Voorstelformulier tot de verlening van een koninklijke onder- scheiding.


Meer onderscheidingen De website www.onderscheidingen.nl


over Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen van Erik Müller ziet er misschien niet zo ‘gelikt’ uit als www.lintjes.nl van de Kansela- rij, maar heeft als pluspunt dat hij zich niet beperkt tot de koninklijke onderscheidingen. Müller beschrijft op zijn website, naast de officiële staatsonderscheidingen, ook andere erkende en niet-erkende (officieuze) onderscheidingen, overigens zonder volledigheid te claimen. Dat laatste zou ook niet kunnen, omdat er de laatste jaren nog met enige regelmaat tot dan toe onbekende Nederlandse onderscheidingen opduiken. Aan de linkerzijde van de startpagina staat een keuzemenu dat de volgende rubrieken bevat: Medailles, Batons, Publicaties, Decorati, Nieuws en Links. De rubriek Medailles bevat een indrukwekkende verzameling onderscheidingen, gerangschikt op alfabetische volgorde en categorie. Bijzonder is dat bij de dapperheids- onderscheidingen niet alleen een afbeelding en beschrijving staan, maar ook een uitgebreide verwijzing naar beschikbare literatuur over de onderscheiding.


point downloaden, maar zij betalen € 1,79 per uitgave. Voor meer informatie en doorverwijzing naar de verschillende app-stores kunt u ook terecht op www.veteraneninstituut.nl/erkenning/checkpoint.


JUNI 2014


Ook de rubriek Decorati is interes- sant, omdat daar wordt vermeld wie een onderscheiding hebben ontvangen en wat daarvoor de reden was. Deze rubriek is uiteraard verre van compleet, maar geeft toch een aardige inkijk. Zo worden bijvoor- beeld onderscheidingen genoemd die aan Nederlanders zijn verleend vanwege hun inzet tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, maar ook de onderscheidingen, meer recent, van hen die deelnamen aan vredesoperaties. In de rubriek Publi- caties geeft Müller een zo compleet mogelijk overzicht van publicaties over Nederlandse onderscheidingen in onder meer Staatsbladen, Staats- couranten en koninklijke besluiten. Een vergelijking tussen deze twee websites in niet goed mogelijk; dat zou appels met peren vergelijken zijn. We laten het daarom bij een aanbeveling om beide websites eens te bezoeken, ze zijn het beslist waard!


JUNI 2014 65


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65