This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


‘Een onderscheiding? Hou toch op!’


Naam en leeftijd: Jan van Dijk (88) Rang en functie: Uitzending: Is nu:


Hobby’s: Hekel aan: sergeant, foerier Nederlands-Indië (1947-’50)


gepensioneerd chef huishoudelijke dienst voetballen (vroeger) warm eten


Beste oorlogsfilm: “Ik kijk liever niet naar oorlogsfilms”


Indiëveteraan Jan van Dijk is inmiddels 88 jaar, maar schrijft nog altijd heel attent verjaardags- en kerstkaartjes naar de mannen van zijn onderdeel van de 2e Divisie ‘Palmboom’ in Indië. Hij organiseerde tot voor kort ook alle reünies.


daar foerier en zorgde voor de inrich- ting en uitrusting van de kliniek. Hij denkt nog graag terug aan zijn voetbal- elftal in Indië, waarin hij rechtsback was. “Ik had van mijn voetbalclub in Amsterdam – we speelden zaterdag- competitie – een leren bal meekregen en die was al kaal voordat ik er zelf aan toekwam om een balletje te trappen. In Djember speelden we met ons elftal tegen andere militaire ploegen.” Van Dijk prijst zich gelukkig dat toen, behalve door een dodelijk ongeval, nie- mand van zijn onderdeel gesneuveld is. Maar dat ongeluk herinnert hij zich nog altijd heel goed. “Ik moest voetballen, een paar andere jongens gingen een plezierritje maken naar zee”, vertelt Van Dijk. “Op een gegeven moment reden ze met een drietonner door een schuine bocht, die jongen stond ach- terop. Hij is in die bocht met zijn hoofd tegen een boom geslagen. Vreselijk.”


Contacten Enkele jaren na terugkeer in Nederland


Door: Anne Salomons Foto: Birgit de Roij


‘J 32


e moet het volhouden tot er nog twee man over zijn’, had de vrouw van zijn vroegere commandant hem op het hart gedrukt. Hiermee doelde zij


op de contacten die Jan van Dijk na zijn tijd in Indië nog altijd onderhield met de mannen van het 2e veldhospitaal in Semarang en Djember. Van Dijk was


JUNI 2014


was Van Dijk, inmiddels als chef huis- houdelijke dienst, weer terug bij zijn oude werkgever, de Nederlandse Lloyd. Hij besloot alle jongens van zijn onder- deel eens een kerstkaartje te sturen. Omdat hij in Indië foerier was geweest, had hij nog allerlei gegevens van de jongens, zoals hun verjaardagen en de adressen van hun ouders. Toen begon het balletje te rollen. Hij kreeg steeds meer contacten en op zeker moment vond hij het tijd om een reünie te organiseren. “Ik heb toen een band ingehuurd en danseressen. De mannen kwamen van heinde en verre overge- vlogen, zelfs uit Australië en Nieuw- Zeeland.” De bijeenkomst was zo’n groot succes dat hij vanaf dat moment


om de paar jaar een reünie op touw zette. Ondertussen bleef hij kaartjes sturen en belde hij op als iemand ziek was. Naarmate de tijd vorderde, moest hij echter steeds vaker condoleance- brieven sturen en begrafenissen van oude makkers bijwonen. “Daarom zijn we een paar jaar geleden gestopt met de reünies; er zijn nog maar weinig man- nen van mijn onderdeel in leven.”


Lintje


Dat weerhoudt Van Dijk er echter geenszins van om contact te blijven onderhouden met de nabestaande echt- genotes, ondervond ook de echtgenote van Harry Wegman, een hospik uit Van Dijks onderdeel. “Jan van Dijk is al die tijd contactpersoon gebleven”, aldus mevrouw Wegman-Elzinga. “Ik vind dat hij een lintje of een andere onder- scheiding verdient. Ik heb geprobeerd die aan te vragen bij de gemeente Haar- lem, maar het is moeilijk omdat ik geen privégegevens van hem heb.” Oud-foerier Van Dijk heeft wel eens vernomen dat de weduwe Wegman daarmee bezig was, maar hij voelt zich daar ongemakkelijk bij. “Een onder- scheiding? Hou toch op met die flau- wekul”, zegt hij lacherig. Hij vindt het de normaalste zaak van de wereld om de contacten te blijven onderhouden. En zolang zijn onwillige lijf en leden het nog toestaan, zal hij dat ook blijven doen, ‘tot er nog twee man over zijn’.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65