This page contains a Flash digital edition of a book.
INTERVIEW MET VOORZITTER VETERANENINSTITUUT EN SCHRIJVER GERRIT VALK


‘Ik heb hoge verwachtingen van het Veteranenloket’


Door: Fred Lardenoye


‘Een belangrijke stap voor het Vetera- neninstituut’, noemt voorzitter Gerrit Valk de opening van het Veteranen- loket op 11 juni. Valk heeft als Tweede Kamerlid de eerste aanzet tot het huidige veteranenbeleid meegemaakt en beseft als historicus en schrijver van historische boeken als geen ander dat er geleerd kan worden van het verleden.


“W


at ik ook ben gaan doen na mijn studie geschiedenis,


ik ben altijd actief geweest als histo- ricus. Ook binnen het Veteraneninsti- tuut kom ik in aanraking met mensen die ontzettend veel beleefd hebben. De jonge, maar zeker ook de oudere veteranen dragen een stuk internatio- nale geschiedenis met zich mee. Dat loopt vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan vandaag in Mali aan toe.” Voorzitter van het Veteraneninstituut Gerrit Valk vertelt enthousiast over zijn passie. Naast zijn werkzaamhe- den houdt hij zich al jaren bezig met het schrijven van historische boeken over uiteenlopende zaken als de pest en corruptie in het betaalde voetbal. “Geschiedenis is natuurlijk niet alleen het verhaal van helden, maar ook het verhaal van mensen die verkeerde keuzes hebben gemaakt in hun leven en daarvoor hebben moeten boeten. Het is wel interessant om te achter- halen waarom mensen zulke keuzes gemaakt hebben. Daar kun je ook van leren.”


Melchert Schuurman Dat is ook een van de achterliggende


redenen voor zijn onlangs versche- 56 JUNI 2014


Voorzitter van het Veteraneninstituut Gerrit Valk: "Politiek klimaat is gunstig voor veteranen." Foto: Birgit de Roij


nen boek met de intrigerende titel Pantsers stooten door, stuka’s vallen aan. Het betreft de biografie van de Nederlandse musicus en componist Melchert Schuurman die in het voor- oorlogse Nederland in de ban raakte


van het nationaalsocialisme. De titel is ontleend aan een van zijn voor het Vrijwilligerslegioen geschreven marsliederen dat later ook door de Waffen-SS werd overgenomen. “Ik werd erop gewezen dat het regionaal


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65