This page contains a Flash digital edition of a book.
Market Garden die 20 sep- tember plaatsvindt. Door de ogen van de bewoners van Wijchen en omgeving wor- den verhalen verteld over onze bezetters en bevrijders. Nog niet eerder getoonde authentieke documentatie zoals dagboeken en brieven, (archeologische) objecten, foto- en filmmateriaal geven een nieuw zicht op ons oorlogsverleden. Geopend: wo t/m zo 13.00-17.00 uur. Entree: € 4,-. Museum Kas- teel Wijchen, Kasteellaan 22-24, 6602 DE Wijchen, tel: 024-7517111, website: www. museumwijchen.nl.


Varia 5V01 In Wijchen, aan de Kas-


teellaan links bij de ingang van het Kasteel Wijchen, is het startpunt van Liberation Route Europe. Hier bevindt zich Kei nr 1 Liberation Route Europe. De Liberation Route laat u beleven wat zich in 1944 en 1945 afspeelde in Noord-Brabant, rondom Arn-


hem en Nijmegen en op de Veluwe. Op ruim 80 locaties in de wijde omgeving liggen veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de indruk- wekkende belevenissen van één of meerdere personen in de jaren 1944-1945. Op web- site http://www.liberation- route.nl hebt u de mogelijk- heid de verhalen te beluis- teren of in mp3-formaat te downloaden.


5V02 Het Nationaal Bevrij- dingsmuseum Groesbeek organiseert op 31 juli, 7 augustus en 22 oktober een rondleiding van 14.00-15.30 uur door de tentoonstel- ling Gevleugelde Vrijheid, de Tweede Wereldoorlog in de lucht, met gids en luchtoor- logsdeskundige Gerrit Kok voor kinderen van 10-15 jaar. Meer dan 750 prachtige modelvliegtuigen geven een compleet beeld van de Tweede Wereldoorlog in de


5V05


lucht. Entree kinderen 7-17 jaar: € 5,50, begeleidende (groot)ouders: € 5,-. Reser- veren (verplicht) via tel: 024-3974404 of e-mail: info@ bevrijdingsmuseum.nl. Nati- onaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6560 AC Groesbeek, website: www.bevrijdingsmuseum.nl.


5V03 Het Oorlogsmuseum in Overloon is onlangs bezocht door 85 Britse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Zij waren, samen met hun begeleiders, in 80 Britse taxi’s uit Engeland gekomen voor een vijfdaags bezoek aan ons land. Het programma in Overloon had een informeel karakter omdat de veteranen op 4 mei en 5 mei al een druk herdenkingsprogramma hadden. Toch zag de Box- meerse burgemeester K. van Soest kans om een aantal veteranen te spreken. Enkele van de veteranen hadden zelf in Overloon gevochten maar de meeste ex-militairen wisten zich in ieder geval de strijd om Normandië nog goed te herinneren. Info: Oorlogsmuseum Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl.


5V04 In het kader van operatie Market Garden organiseert het Nationaal Bevrijdingsmuseum Groes- beek op 27 juli en 3, 10 en 17 augustus (o.l.v. van een gids) de battlefield fietstour ‘Fietsen zonder parachute in en rond Groesbeek’. Met deze fietstochten (20 km) rijdt u een fietsroute over de lan- ding- en dropzones van de 82nd Airborne Division. De tocht wordt voorafgegaan door een inleiding en een museumbezoek. Startlocatie: Bevrijdingsmuseum, 12.00 uur. Kosten: € 10,- p.p. (incl. gratis entreebewijs voor het museum). Reserveren (ver- plicht) via tel: 024-3974404 of e-mail: info@bevrijdings- museum.nl. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, website: www. bevrijdingsmuseum.nl.


5V05 Op 2 juli vindt van 14.00 tot 16.30 uur op het Arnhemse landgoed Bronbeek een dialezing en rondleiding plaats met de titel Landgoed Bronbeek: een koninklijk geschenk voor veteranen. In deze middagvullende presentatie, die ook wordt georganiseerd op 13 aug en


10 sept, staat de opmerke- lijke geschiedenis van het landgoed Bronbeek centraal. Entree met veteranenpas: gratis. Reserveren (gewenst) via tel: 026-3763555, e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl. Landgoed Bronbeek, Velper- weg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl.


5V06 Golfpark De Haenen in Teteringen (gemeente Breda) organiseert op dinsdag 8 juli a.s. een Veteranen Open, een 18 holes golfwedstrijd speciaal voor oudgedienden. Golfers van elk golfniveau kunnen zich inschrijven voor de 18-holeswedstrijd. Er wordt gestart om 12.00 uur middels een shotgun. Deelnemen aan het Vetera- nen Open is tevens genieten van heerlijke horeca tijdens ontvangst, in de baan, bij de borrel en tijdens het avondprogramma. Heeft u interesse om deel te nemen? Mail dan naar sales@dehae- nen.nl ovv Veteranen Open en u wordt geïnformeerd over het volledige pro- gramma en de bijbehorende kosten. Golfpark De Haenen, Laan der Continenten 70, 4847 DG Teteringen, tel: 076-5783950, website: www. dehaenen.nl.


5V07 Op 15 mei heeft burge- meester Asje van Dijk van Barneveld het Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt aan de zoon van de overleden 1e sld Inf. KNIL N.B.A. Jansen. Reacties: J.Z. Brijl, Dr. R.J. Fruinstraat 40, 2552 LD Den Haag.


JUNI 2014 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65