This page contains a Flash digital edition of a book.
tot mei ’94 heeft Koning als VN-militair in Bosnië met UNPROFOR meegeholpen de lokale bevolking te voor- zien van voedsel, brandstof en andere eerste levensbe- hoeften. Aan de hand van een verslag heeft hij vastge- legd hoe hij deze roerige tijd in het Bravo-kamp te Santici beleefd heeft, aangevuld met anekdotes en feiten. Het 89 pagina’s tellende boek kan besteld worden door over- making van € 13,50 (incl. verzendkosten) naar NL61 RABO 0396403522 t.n.v. A. Koning, Heiloo o.v.v. uw naam en postadres. Reacties: A. Koning, tel: 06-12862003.


5B03 In navolging van de expositie Dichterbij in Ver- zetsmuseum Zuid-Holland is de dichtbundel Oorlogspoëzie in beeld verschenen. In de bundel zijn gedichten van de DichtersKring Nederland en foto’s van de tentoon-


gestelde voorwerpen in de expositie samengebracht. De bundel is verkrijgbaar in alle boekwinkels en in het museum. Prijs € 14,50, ISBN 9789491535178. Verzetsmu- seum Zuid-Holland, Turf- markt 30, 2801 HA Gouda, tel: 0182-520385, website: www.verzetsmuseumzh.nl.


5B04 Aangeboden: het boek De geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945. Qua Patet Orbis (gebonden, linnen kaft, uitgever A.D. Stok 1948; C.J.O. Dorren, oud-chef


Korps Mariniers). Vraagprijs: € 25,-. Reacties: A. Lemson, Groenelaan 13, 3114 CA Schiedam, tel: 06-42731222.


5B05 Gratis af te halen (in Frankrijk): jaargangen Checkpoint vanaf oktober 2000. Reacties: F. Pfeiffer, Grand Mazuras, 23400 Vaux Mazuras, Frankrijk,


tel: 0033.555.642358 of 0031.626.534920, e-mail: frederik.pfeiffer@orange.fr.


Diversen 5D01 Patrick Strijbosch,


verzamelaar van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog en de oorlog/politionele acties in Ned.-Indië zoekt ter uitbreiding van zijn col- lectie documentatie en voor- werpen uit bovengenoemde


periode. Het doel van de collectie is ten eerste om het materiaal als erfgoed van deze oorlogsjaren te bewaren. Daarnaast dient het materiaal een educatief doel; het wordt regelmatig in delen tentoongesteld of beschikbaar gesteld aan het onderwijs. Reacties: P. Strijbosch, tel: 06-40940664, e-mail: patrickstrijbosch@ hotmail.com.


‘PANTSERS STOOTEN DOOR, STUKA’S VALLEN AAN’


Biografie Melchert Schuurman Een muziekleven in dienst van de NSB en Waffen-SS


De musicus Melchert Schuurman (1900-1967) raakte in 1933 in de ban van het nationaalsocialisme. Na zijn toetreding tot de NSB werd hij daarvan de zangleider en componeerde hij tal van strijdliederen voor de beweging. In 1942 meldde hij zich op 42-jarige leeftijd aan voor het oostfront. Twee van zijn drie zoons volgden hun vader in de oorlog, maar sneuvelden allebei op 18-jarige leeftijd. Na de oorlog werd Schuurman veroordeeld tot tien jaar detentie. Ook na zijn vrijlating bleef hij geloven in het nationaalsocialisme.


Gerrit Valk is historicus. Hij publiceerde diverse boeken, waaronder AZ is de naam! Geschiedenis van het betaald voetbal in Alkmaar. Met Leo Noordegraaf schreef hij De Gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen.


020 - 5218 938 | info@uitgeverijboom.nl


ISBN 9789089532282 Paperback 192 blz.


Tot 15 september 2014 is ‘Pantsers stooten door, stuka’s vallen aan’ verkrijgbaar voor € 16,90 (i.p.v. € 19,90). U kunt het boek bestellen via www.uitgeverijboom.nl. Of lever deze bon in bij uw boekhandel. Actienummer 90209895.


60 JUNI 2014


K O R T I N G S B O N


K O R T I N G S B O N


Nu


verkrijgbaar met € 3,- korting


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65