This page contains a Flash digital edition of a book.
Jaarthema Veteraneninstituut VETERANEN OP DE ARBEIDSMARKT


aan de kant staan’


bij de gemeente Helmond. “Als ik het had geweten, dan was ik dit werk veel eerder gaan doen. Ik hoop dat ik het kan blijven doen.”


Waar een wil is Wat hem trekt in zijn functie als


Alex Droste werd in 2007 uitgezonden naar Afghanistan. Foto: privécollectie Alex Droste


Maar het werd niet de uitzending waarop Droste gehoopt had. Er ging veel mis, hij noemt het zelfs ‘heel problematisch’. “Ik had meer voldoening uit mijn uitzending wil- len halen”, zegt hij met gevoel voor understatement, maar meer wil hij daar ook niet over kwijt. Terug in Nederland kwam hij weer bij zijn eenheid in Oirschot, waar in


2011 de Leopardtanks werden wegbe- zuinigd. Droste: “Ik heb meegeholpen ze op te ruimen en heb als het ware de deur mee dichtgedaan. De toen- malige brigadegeneraal Van der Laan is toen door het vuur gegaan voor de herplaatsing van zijn personeel. Op 12 november 2013 ging Droste officieel uit dienst, maar hij liep toen, via de detachering, al stage als talentcoach


talentcoach? Droste: “Ik had een keer problemen bij Defensie. Tijdens gesprekken met een personeels- coach kwam toen naar voren dat Defensie eigenlijk helemaal niet was waar ik naar zocht. Het viel me er eerlijk gezegd gewoon tegen. Eigen- lijk wilde ik iets met mensen doen, als coach dus, en toen kwam dit op mijn pad. Inmiddels loopt het pro- ject als een tierelier en ik vind het geweldig om deze jongeren te hel- pen. Ieder mens heeft talenten en op basis daarvan willen wij iedereen inzetten ten behoeve van de maat- schappij. We laten niemand aan de kant staan.” Droste heeft 29 jongeren onder zijn hoede met wie hij regelmatig contact onderhoudt. En hij boekt succes, zoals bij een jongen die tijdens het intakegesprek concludeerde dat hij eigenlijk weer wilde gaan studeren, of een jongen die heel goed gebekt en sociaal voelend bleek te zijn en die nu vrijwilligerswerk doet bij het Gemeentemuseum van Helmond. “Is goed voor zijn cv”, benadrukt Droste. “Het is soms moeilijk om de jongeren op een andere manier naar de dingen te laten kijken, om iets naar het posi- tieve te draaien. Ik zeg altijd: waar een wil is, is een weg. Borst vooruit en kin omhoog. Als je iets wilt, dan kun je dat bereiken. Dat heb ik bij Defensie en tijdens mijn uitzending zelf ervaren. Het was niet gemakke- lijk, maar ik heb het wel allemaal gedaan. Het gaat om je wil, die moet je aan de gang zien te krijgen en daarmee moet je die jongeren moti- veren. Het is net als bij een auto: optrekken van nul tot iets, dat vergt de meeste energie, daarna gaat het makkelijker.”


JUNI 2014 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65