This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen geven de vrijheid door op bevrijdingsfestivals


5 mei. Bevrijdingsdag. De festivalterreinen op veertien plaat- sen in het land stroomden vol met feestgangers. Er werd gefeest, maar er was ook ruimte voor verdieping. Veteranen droegen daar onder meer aan bij door het speeddaten en het houden van korte toespraken op het ‘5 voor 5 moment’. Samen met de festivalbezoekers stonden zij stil bij een aantal vragen: wat is vrijheid, zijn er grenzen aan vrijheid, hoe is het om níet in vrijheid te leven, en, in lijn met het thema van Bevrijdings- dag, hoe geef je zelf de vrijheid door?


5 voor 5 moment Het zogenoemde ‘5 voor 5 moment’, het moment waarop alle


bezoekers van de festivals gezamenlijk stilstaan bij het thema, was voor veertien veteranen extra bijzonder. Zij kregen de gelegenheid om op het grote podium in één minuut te vertel- len waarom zij de vrijheid door willen geven. Norbert Kommer deed dat in Utrecht. “Jeetje, wat was dat spannend! Voor zoveel mensen! Maar wel heel gaaf. Zeker toen het hele publiek muisstil was tijdens mijn praatje. Na mijn laatste woorden ging het helemaal los. Echt een super- ervaring. Veel mensen hebben even stilgestaan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is”, aldus Kommer.


ik door een jongen aangesproken. Hij zei: ‘Bedankt Maarten, bedankt voor wat je hebt gedaan voor de vrijheid.’ Hij stond voor me op en gaf me een hand.”


Speeddaten met een veteraan Het speeddaten met een veteraan, waarbij festivalbezoekers


in gesprek gaan met een veteraan, was de afgelopen jaren in Rotterdam en Zwolle zó succesvol dat het Veteraneninstituut besloot het concept ook te introduceren op andere festivals. Dit jaar konden bezoekers daarom bij Bevrijdingspop Haarlem


Een date met veteraan Roel van Essen in Zwolle. Foto: Gerrie Koops


Veteraan Jan Willem de Vries vertelt op het 5 voor 5 moment in Den Haag wat vrijheid voor hem betekent. Foto: Sebastiaan Nederhoed fotografie


Michel Penninga sprak het publiek in Groningen toe. Hij sloot af met de woorden: “Vrijheid is voor mij dat je mag zijn wie je bent, mag doen wat je doet, omgaat met wie je wil en dat je je mening mag geven. Je weet pas wat je hebt wanneer het er niet meer is en daarom geef ik de vrij- heid door!” Penninga kijkt voldaan terug op de dag: “Ik heb heel veel positieve reacties gehad. Mensen vertelden dat ze geraakt waren door wat ik zei.” Na zijn ‘optreden’ in Haarlem, onderweg naar huis, maakte Maarten Postema iets mee wat hij nog nooit eerder had meege- maakt. Postema vertelt: “In de trein werd


en de bevrijdingsfestivals in Den Bosch en Assen met vetera- nen in gesprek over het thema vrijheid. Bezoekers kregen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een veteraan te ontmoeten en het verhaal achter diens medailles te ontdek- ken. Deze kans grepen velen met beide handen aan. “Het is belangrijk om door te geven dat we voor de vrijheid die we hebben, iets moeten doen. Niet alleen hier, maar ook in het buitenland. Ook daar hebben mensen recht op vrij- heid. Daar moeten we samen voor zorgen”, aldus een van de speeddate-veteranen. Het publiek was divers, het varieerde van kleine kinderen en studenten tot volwassen mannen en vrouwen. De ontmoetin- gen mondden vaak uit in diepgaande gesprekken, die grote indruk maakten op de bezoekers. Twee vrouwen van mid- delbare leeftijd praatten nog even na bij het verlaten van hun ‘date’: “Sjonge jonge, bijzonder hè?”


‘In de trein werd ik door een jongen aangesproken. Hij zei: bedankt voor wat je hebt gedaan voor de vrijheid’


Een nieuwsgierig meisje van een jaar of 10 vertelde: “Mijn opa heeft meege- daan in de oorlog.” Roel van Essen, de veteraan met wie ze in gesprek was, reageerde als volgt: “Mijn moeder heeft de oorlog ook heel bewust meegemaakt. Misschien dat ik door die verhalen ook wel heb gedacht: dat wil ik voorkomen.” Het meisje dacht na en vroeg: “Want al die mensen die gestorven zijn voor ons… Daarom hebben wij nu toch vrijheid?” (GK)


JUNI 2014 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65